Проведена информационна среща по Мярка 7.5

На 29.03.2023 от 10:30 до 12:00 часа се проведе еднодневна информационна среща на  която се представи възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 7.5…

Повече »

МИГ Белово, Септември, Велинград организира Ателие „Писане на великденски яйца“ в гр.Белово на 13.04.2023г.

По случай предстоящите Великденски празници, МИГ „Белово, Септември, Велинград“ и Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий -1927“, канят всички жители на град Белово на организираното Ателие „Писане на великденски…

Повече »

МИГ Белово, Септември, Велинград организира Ателие „Писане на великденски яйца“ в с.Злокучене на 12.04.2023г.

По случай предстоящите Великденски празници, МИГ „Белово, Септември, Велинград“ в партньорство с Народно читалище „ОТЕЦ ПАИСИЙ-1926“, село Злокучене и Начално Училище “Св. Св. Кирил и Методий”, село Злокучене , канят…

Повече »

МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД е с подписан договор по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

МИГ „Белово, Септември, Велинград“ стартира дейностите по подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие за Новия програмен период 2021-2027 г. На 23.03.2023 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ подписа договор…

Повече »

Отворен прием по Мярка 21 от ПРСР 2014-2020

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и…

Повече »

Покана за участие в информационна среща по Мярка 21 в с.Варвара на 31.03.2023 г.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения по № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“,…

Повече »

Покана за участие в информационна среща по Мярка 7.5 в гр.Белово на 29.03.2023 г.

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР…

Повече »

Отворен прием на проектни предложения по Мярка 7.5 от ПРСР 2014-2020

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично…

Повече »

Покана за провеждане на Общо събрание на МИГ-Белово, Септември, Велинград на 16.03.2023г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението свиква Общо…

Повече »

МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД е с одобрено проектно предложение по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

Сдружение с нестопанска цел “МИГ Белово, Септември, Велинград” е с ОДОБРЕНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по Процедура за подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19…

Повече »