Одобрение на Стратегия за ВОМР 2014-2020г.

Одобрение на Стратегия за ВОМР 2014-2020г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

Информация от проведено обучение на местни лидери на 26-27.05.2016 г.

Информация от проведена информационна среща в гр. Ветрен на 21.05.2016 г.

Информация от проведено обществено обсъждане в гр. Велинград на 18.05.2016 г.

Информация от проведено обществено обсъждане в гр. Септември на 17.05.2016 г.

Информация от проведена информационна конференция в гр. Белово на 16.05.2016 г.

Покана за информационна среща в гр. Ветрен на 21.05.2016 г.

Информация от проведено обучение на екипа на МИГ на 13.05.2016 г.

Информация от проведена информационна среща в с. Дъбравите, общ. Белово на 14.05.2016 г.