Покана за участие в празник “13 ГОДИНИ – МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”

Местна инициативна група „Белово, Септември, Велинград“ организира първия по рода си празник – „13 ГОДИНИ – МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“, посветен на популяризиране на дейността на организацията и успешно реализираните…

Повече »

Покана за участие в еднодневно обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР“

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2022г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 7.5 от ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г.

Повече »

Съобщение за проведени три информационни срещи по Мярка 7.2 на ПРСР

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение през месец август бяха организирани и проведени поредица от информационни срещи. Информационните събития бяха…

Повече »

МИГ Белово, Септември, Велинград посети тренировка на ФК “Чепинец” Велинград

Eкипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград посети тренировка на ФК “Чепинец” Велинград и като подкрепа на желанието за игра на малките спортисти им направи подарък нови футболни топки за…

Повече »

МИГ Белово, Септември, Велинград посети тренировка на детския отбор на ФК “Вихър” Ветрен

Eкипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград посети тренировка на най – младите футболни надежди на ФК “Вихър” Ветрен и като подкрепа на тяхното желание за игра им направи подарък…

Повече »

МИГ Белово, Септември, Велинград посети тренировка на ДЮШ “Марица” Белово

Във връзка с популяризиране дейността на Местната инициативна група, екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград посети тренировка на ДЮШ “Марица” Белово и подкрепи таланта и усилията на футболисти и…

Повече »

Съобщение за проведени три информационни срещи по Мярка 7.5 на ПРСР

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение през месец юли бяха организирани и проведени поредица от информационни срещи. Информационните събития бяха…

Повече »

Съобщение за промяна в мястото на провеждане на информационна среща по Марка 7.5 в гр.Септември

Относно еднодневна информационна среща за консултиране и подготовка на проекти по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в…

Повече »

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО МЯРКА 7.2 ПРСР

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по…

Повече »