МИГ Белово, Септември, Велинград посети тренировка на детския отбор на ФК “Вихър” Ветрен

Eкипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград посети тренировка на най – младите футболни надежди на ФК “Вихър” Ветрен и като подкрепа на тяхното желание за игра им направи подарък…

Повече »

МИГ Белово, Септември, Велинград посети тренировка на ДЮШ “Марица” Белово

Във връзка с популяризиране дейността на Местната инициативна група, екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград посети тренировка на ДЮШ “Марица” Белово и подкрепи таланта и усилията на футболисти и…

Повече »

Съобщение за проведени три информационни срещи по Мярка 7.5 на ПРСР

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение през месец юли бяха организирани и проведени поредица от информационни срещи. Информационните събития бяха…

Повече »

Съобщение за промяна в мястото на провеждане на информационна среща по Марка 7.5 в гр.Септември

Относно еднодневна информационна среща за консултиране и подготовка на проекти по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в…

Повече »

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО МЯРКА 7.2 ПРСР

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по…

Повече »

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО МЯРКА 7.5 ПРСР

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана…

Повече »

Обява за отворен прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020  ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »

Обява за отворен прием на проектни предложения по Мярка7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »

ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД

На 17.06.2022г. бе проведено Общо събрание на Сдружението, което протече при следния дневен ред: Избор на членове на Управителен съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград. Вземане на решение МИГ…

Повече »

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА КОМЕНТАРИТЕ СЛЕД ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 21 ПРСР

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите определящи условията за кандидатстване по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от…

Повече »