Покана за Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград на 12.07.2024 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението и Решение…

Повече »

Покана за Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград на 29.06.2024 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението и Решение…

Повече »

Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 21 от ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503-S5 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и…

Повече »

Концерт “Песни крилати като душата” 18.04.2024 г. – гр.Велинград

ОНЧ “Св. Св. Кирил и Методий – 1905” най – учтиво Ви кани на концерта “Песни крилати като душата” на ЖЕНСКИ НАРОДЕН ХОР при ПАНПТ ”Чепино”, с ръководител Ели Саздова….

Повече »

Удължен срок за прием на проектни предложения по Мярка 7.5 от ПРСР

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »

Отворен прием на проектни предложения по Мярка 21 от ПРСР

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21…

Повече »

БЕЗПЛАТНА АКАДЕМИЯ ЗА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ – гр.КОСТЕНЕЦ – 09.04.2024 г.

БИЗНЕС АКАДЕМИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ – BASE в гр. Костенец BASE e проект на Фондация „Америка за България “ и Асоциация на българските лидери и предприемачи, който е подкрепен и…

Повече »

БЕЗПЛАТНА АКАДЕМИЯ ЗА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ – гр.КОСТЕНЕЦ – 27.03.2024 г.

БИЗНЕС АКАДЕМИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ – BASE в гр. Костенец BASE e проект на Фондация „Америка за България “ и Асоциация на българските лидери и предприемачи, който е подкрепен и…

Повече »

Проведена информационна среща по Мярка 7.5 от ПРСР

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001 – 19.658 – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  – и в…

Повече »

Проведена еднодневна информационна среща за “Отчитане на резултати от прилагане на СВОМР на МИГ”

На 15.03.2024г. от 10:30 часа се проведе еднодневна информационна среща на  която се представиха междинни данни от прилагането на СВОМР и влияние върху територията. Представиха се добри практики от работата…

Повече »