СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 21 ОТ ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и…

Повече »

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.5 ОТ ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658-S2 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа…

Повече »

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2 ОТ ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659-S2 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове…

Повече »

Проведена информационна среща по Мярка 7.5 на ПРСР в гр.Велинград

На 07.11.2022 г. от 10:30 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията…

Повече »

Проведена информационна среща по Мярка 7.2 на ПРСР в гр.Велинград

На 04.11.2022 г. от 10:30 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби…

Повече »

Обява за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Уважаеми дами и господа, Във връзка с планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за 2023г. и на…

Повече »

Проведена информационна среща по Мярка 7.2 на ПРСР в гр.Белово

На 02.11.2022 г. от 10:30 ч. в гр. Белово, зала на Общински съвет Белово се проведе еднодневна информационна среща на която се представи възможността за кандидатстване по процедура за подбор…

Повече »

Проведена информационна среща по Мярка 7.5 на ПРСР в гр.Белово

На 28.10.2022 г. от 10:30 часа в гр. Белово се проведе еднодневна информационна среща на  която се представи възможността за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка…

Повече »

Екипът на МИГ Белово, Септември, Велинград посети ОДЗ “Щурче” – Белово

Във връзка с инициативата за подкрепа на развитието на спорта в територията на МИГ – Белово, Септември, Велинград част от екипа посети ОДЗ “Щурче” – гр. Белово и зарадва възпитаниците…

Повече »

Проведена информационна среща по Мярка 21 на ПРСР в гр.Велинград

На 26.10.2022г. от 10:30 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ от стратегията…

Повече »