Членове на ОС

Членове на ОС Дата
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 22.03.2024г. 26.03.2024г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 26.04.2023г. 26.04.2023г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 07.02.2023г. 07.02.2023г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 21.10.2022г. 21.10.2022г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 17.10.2022г. 17.10.2022г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 01.08.2022г. 01.08.2022г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 29.06.2022г. 29.06.2022г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 12.05.2022г. 12.05.2022г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 30.09.2021г. 30.09.2021г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 01.07.2021г. 01.07.2021г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 09.02.2021г. 09.02.2021г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 26.05.2020г. 26.05.2020г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 01.10.2019 01.10.2019г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 01.08.2018г. 01.08.2018г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 14.06.2018 г. 14.06.2018г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 04.05.2018 г 04.05.2018г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 03.04.2018 г. 03.04.2018г.
Списък на членове на ОС на МИГ и разпределение по групи заинтересовани страни и населени места от територията на МИГ към 20.11.2017 г. 20.11.2017г.
Списък на членовете на ОС към 20.11.2017 г. 20.11.2017г.
Списък на членовете на МИГ към 05.05.2017 г. 05.05.2017г.
НЦ СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” 30.03.2016г.
Списък на членовете на колективния върховен орган