Проведена информационна среща по Мярка 7.2 ПРСР

На 16.07.2021г. от 15:00 часа в град Белово се проведе информационна среща в заседателната зала на Общински съвет – Белово, свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ …

Повече »

Покана за участие в информационна среща свързана с подготовката на проекти по Мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по…

Повече »

ДФЗ публикува “Ръководство на бенефициента по ПРСР 2014 – 2020” с указания към изпълнението на договори за БФП

Ръководството има за задача да улесни бенефициентите чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение…

Повече »

Покана за прием на проектни предложения по Мярка 7.2

МИГ – Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПРЧР

Информация за изпълнен проект на “ОТО МЕБЕЛ” ЕООД, по процедура BG05M9OP001-1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПРЧР

Информация за изпълнен проект на “ДЕЙЗИ МЕБЕЛ” ООД, по процедура BG05M9OP001-1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПРЧР

Информация за изпълнен проект на “ВЕЛИНТРЕЙД” ЕООД, по процедура BG05M9OP001-1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и…

Повече »

Проект SUWANU стартира платформа за безплатно обучение

Проект SUWANU стартира платформа за безплатно обучение за използването на регенерирана вода за земеделие. Курсът е безплатен и се състои от 5 модула. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ⇒ ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЯТА…

Повече »

Кандидатствайте в Националния конкурс за млад фермер 2021

Аграрен университет – Пловдив обяви старта на тазгодишната надпревара на “Националния конкурс за млад фермер 2021”. Победителят ще представи България на Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел. Краен срок…

Повече »

Съобщение

Екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград взе участие в информационна среща организирана от Областен информационен център – Пазарджик, провела се на 01.06.2021г. в Конферентна зала на хотел Елбрус –…

Повече »