Прием на заявления по държавната схема “Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19”

В периода от 8 ноември до 26 ноември 2021 г. ще бъде отворен прием по схемата “Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие…

Повече »

Съобщение за проведено обучение на 20.10.2021г.

На 20.10.2021. от 09:30 до 16:30 часа бе проведено еднодневно обучение на тема „Процедури за избор на изпълнител съгласно Постановление 160 на МС“ в гр. Велинград, хотел „Елбрус“, на което…

Повече »

ОТМЯНА НА ПЛАНИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

На основание т.2 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021г., на министъра на здравеопазването във връзка с налагането на нови противоепидемични мерки, влизащи в сила от 00:00 часа на 21.10.2021г., планираните от МИГ…

Повече »

Съобщение за проведено обучение на 06.10.2021г.

На 06.10.2021. от 09:30 до 16:30 часа бе проведено еднодневно обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР 2014-2020″ в гр. Белово, кв. Малко Белово,…

Повече »

Съобщение за проведено обучение на 05.10.2021г.

На 05.10.2021. от 09:30 до 16:30 часа бе проведено еднодневно обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР 2014-2020″ в гр. Септември, ресторант „Секвоите“. ПРОЧЕТИ…

Повече »

Съобщение за проведено обучение на 04.10.2021г.

На 04.10.2021 г. от 9:30 часа в конферентна зала на СПА Хотел „РИЧ“, град Велинград, бул. „Съединение“ № 500 се проведе еднодневно обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти…

Повече »

Тракийски университет – Стара Загора организира безплатни курсове и семинари за земеделски стопани

От 25.02.2021 г. Тракийски университет изпълнява проект „Професионални обучения за земеделски стопани за надграждане на техните знания и умения, водещи до повишаване конкурентоспособността на техните стопанства“ с договор № BG0RDNP001-1.001-0004-С01,…

Повече »

Покана за участие в еднодневно обучение в гр.Белово на 22.10.2021г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Покана за участие в еднодневно обучение в гр.Септември на 21.10.2021г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »

Покана за участие в еднодневно обучение в гр.Велинград на 20.10.2021г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица,…

Повече »