Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 7.5 от ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г.

Повече »

Съобщение за проведени три информационни срещи по Мярка 7.2 на ПРСР

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение през месец август бяха организирани и проведени поредица от информационни срещи. Информационните събития бяха…

Повече »

МИГ Белово, Септември, Велинград посети тренировка на ФК “Чепинец” Велинград

Eкипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград посети тренировка на ФК “Чепинец” Велинград и като подкрепа на желанието за игра на малките спортисти им направи подарък нови футболни топки за…

Повече »

МИГ Белово, Септември, Велинград посети тренировка на детския отбор на ФК “Вихър” Ветрен

Eкипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград посети тренировка на най – младите футболни надежди на ФК “Вихър” Ветрен и като подкрепа на тяхното желание за игра им направи подарък…

Повече »

МИГ Белово, Септември, Велинград посети тренировка на ДЮШ “Марица” Белово

Във връзка с популяризиране дейността на Местната инициативна група, екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград посети тренировка на ДЮШ “Марица” Белово и подкрепи таланта и усилията на футболисти и…

Повече »

Съобщение за проведени три информационни срещи по Мярка 7.5 на ПРСР

Във връзка с популяризирането на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и нейното изпълнение през месец юли бяха организирани и проведени поредица от информационни срещи. Информационните събития бяха…

Повече »

Съобщение за промяна в мястото на провеждане на информационна среща по Марка 7.5 в гр.Септември

Относно еднодневна информационна среща за консултиране и подготовка на проекти по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в…

Повече »

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО МЯРКА 7.2 ПРСР

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по…

Повече »

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО МЯРКА 7.5 ПРСР

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана…

Повече »

Обява за отворен прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020  ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »