Досиета проекти ОПРЧР

  • “ГОЛД” ООД

Договор № BG05M9OP001-1.033-0003-C01/14.01.2020г.

Подписване на анекс 11.02.2020 г. ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

  • “РОДОПСКО ХАНЧЕ” ЕООД

Договор № BG05M9OP001-1.033-0002-C01/10.01.2020г.

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

  • “ВЕЛИНТРЕЙД” ЕООД

Договор № BG05M9OP001-1.033-0004-C01/16.01.2020г.

Подписване на анекс 22.12.2020 г. ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

  • ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Договор № BG05M9OP001-2.044-0001-C01/24.10.2019г.

Подписване на анекс 08.07.2021 г. ⇒

Резюме на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

  • ОБЩИНА БЕЛОВО

Договор № BG05M9OP001-2.044-0002-C01/21.10.2019г.

Резюме на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

Договор № BG05M9OP001-2.017-0001-C01/03.09.2019г.

Резюме на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

  • “ФЪРСТ-69” ЕООД

Договор № BG05M9OP001-1.033-0001-C01/22.07.2019г.

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

  • “ДЕВИ” ЕООД

Договор № BG05M9OP001-2.021-0001-C02/18.03.2019г.

Подписване на анекс 18.03.2019 г. ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

  • “ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС” ЕООД

Договор № BG05M9OP001-1.036-0003-C01/30.05.2019г.

Резюме на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

  • “ОТО МЕБЕЛ” ООД

Договор № BG05M9OP001-1.033-0006-C01/27.01.2020г.

Подписване на анекс 24.07.2020 г. ⇒

Подписване на анекс 28.01.2021 г. ⇒

Подписване на анекс 29.06.2021 г. ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

  • “ДЕЙЗИ МЕБЕЛ” ЕООД

Договор № BG05M9OP001-1.033-0005-C01/27.01.2020г.

Подписване на анекс 02.10.2020 г. ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒