Досиета проекти ПРСР

 • НЧ “ВЪЗРАЖДАНЕ – 1926”

Договор № BG06RDNP001-19.031-0010-C01/03.09.2019г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 05.05.2021 г. ⇒

Подписване на анекс 12.04.2022 г. ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

 • “БЕЛ РОУЗ” ООД

Договор № BG06RDNP001-19.074-0005-C01/28.02.2020г.

Подписване на административен договор ⇒

Прекратен на 23.10.2020 г. ⇒

 • НЧ “СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ ЧЕРВЕНКО – 1933”

Договор № BG06RDNP001-19.124-0003-C01/28.02.2020г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 09.09.2021 г. ⇒

Подписване на анекс 28.06.2021 г. ⇒

Подписване на анекс 24.11.2021 г. ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.031-0003-C01/09.07.2020г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 07.12.2020 г. ⇒

Подписване на анекс 09.09.2021 г. ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

 • “СТРОЙСНАБ 2003” ЕООД

Договор № BG06RDNP001-19.151-0006-C01/30.04.2020г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 24.11.2021 г. ⇒

Подписване на анекс 05.04.2022 г. ⇒

Подписване на анекс 27.05.2022 г. ⇒

Подписване на анекс 29.11.2022 г. ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

 • ОБЩИНА БЕЛОВО

Договор № BG06RDNP001-19.031-0007-C01/23.06.2020г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 30.11.2021 г. ⇒

Прекратен на 10.08.2022 г. ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.124-0005-C01/10.07.2020г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 16.03.2023 г. ⇒

Подписване на анекс 16.05.2023 г. ⇒

Подписване на анекс 21.06.2023 г. ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.127-0003-C01/02.09.2020г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 16.03.2023 г. ⇒

Подписване на анекс 09.08.2023 г. ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.528-0001-C01/28.03.2022г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 16.03.2023 г. ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.659-0001-C01/19.07.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.658-0009-C01/11.08.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.658-0006-C01/05.10.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.658-0011-C01/05.10.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.659-0008-C01/09.10.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.658-0004-C01/12.10.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.658-0010-C01/20.10.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.658-0007-C01/25.10.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

 • НЧ “АЛЕКСАНДЪР ПИПОНКОВ-ЧАПАЙ – 1938”

Договор № BG06RDNP001-19.031-0002-C01/23.06.2020г.

Подписване на административен договор ⇒

Прекратен на 18.05.2021 г. ⇒

 • ОНЧ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – 1905”

Договор № BG06RDNP001-19.031-0001-C01/01.07.2020г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

 • НЧ “ПРОСВЕТА – 1929”

Договор № BG06RDNP001-19.031-0006-C01/09.07.2020г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 20.12.2021 г. ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

 • “АТРИУМ” ЕООД

Договор № BG06RDNP001-19.031-0008-C01/09.07.2020г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 09.09.2021 г. ⇒

 • ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Договор № BG06RDNP001-19.124-0008-C01/08.12.2020г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 02.08.2022г. ⇒

Подписване на анекс 16.03.2023г. ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.127-0001-C01/01.04.2022г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 09.06.2023г. ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.592-0002-C01/28.03.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.592-0001-C01/30.05.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.658-0003-C01/15.08.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.659-0003-C01/22.08.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.503-0007-C01/05.09.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

 • ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Договор № BG06RDNP001-19.124-0004-C01/04.03.2021

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 24.11.2021 г. ⇒

Подписване на анекс 12.07.2023 г. ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.124-0006-C01/22.03.2021г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 01.11.2021 г. ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.659-0001-C01/07.06.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

 • “ГЕО – ТРЕЙД 2019” ЕООД

Договор № BG06RDNP001-19.151-0001-C01/09.11.2021г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 21.02.2023 г. ⇒

Подписване на анекс 27.07.2023 г. ⇒

 • “ЛАЗЕВ” ЕООД

Договор № BG06RDNP001-19.152-0002-C01/01.12.2021г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 08.08.2023 г. ⇒

 • “УОЛ СИСТЕМС 2018” ЕООД

Договор № BG06RDNP001-19.151-0003-C01/10.12.2021г.

Прекратен на 29.09.2022 г. ⇒

 • ТД “ЮНДОЛА”

Договор № BG06RDNP001-19.127-0002/01.03.2022г.

Прекратен на 06.10.2022 г. ⇒

 • СЕФО “МЕРАКЛИИ – 2013”

Договор № BG06RDNP001-19.031-0004-C01/14.04.2022г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 21.02.2023 г. ⇒

Подписване на анекс 21.07.2023 г. ⇒

 • “ДМС ГРУП” ЕАД

Договор № BG06RDNP001-19.0741-0004-C01/10.05.2022г.

Подписване на административен договор ⇒

 • ЕТ “ВЯРА ВАРЕВА – ГКВ”

Договор № BG06RDNP001-19.151-0009-C01/10.05.2022г.

Подписване на административен договор ⇒

 • “АГРОТРОН 1310” ЕООД

Договор № BG06RDNP001-19.074-0001-C01/29.11.2022г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 17.02.2023 г. ⇒

Подписване на анекс 06.06.2023 г. ⇒

 • НЧ “ПРОСВЕТА – 1958”

Договор № BG06RDNP001-19.503-0002-C01/03.08.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

 • НЧ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1904”

Договор № BG06RDNP001-19.503-0003-C01/11.09.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

Договор № BG06RDNP001-19.503-0004-C01/11.09.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

 • НЧ “СЕЛСКА ПРОБУДА – 1927”

Договор № BG06RDNP001-19.503-0006-C01/29.08.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

 • НЧ “ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1893”

Договор № BG06RDNP001-19.503-0011-C01/23.08.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

 • НЧ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – 1904”

Договор № BG06RDNP001-19.503-0012-C01/12.10.2023г.

Подписване на административен договор ⇒