Успешно изпълнен и разплатен проект по ПРСР 2014 – 2020г.

МИГ – Белово, Септември, Велинград извърши мониторинг на още един изпълнен и разплатен проект, финансиран от ПРСР 2014-2020г. Проектът е „Изработване на народни носии за група за автентични песни към Народно читалище „Серафим Янакиев Червенко – 1933“ село Симеоновец“ и включва дейности за закупуване на общо 21 броя носии от които 15 броя носии за певческата група, 4 броя носии за танцовия състав  и 2 броя мъжки носии.

Общата сума на изплатената безвъзмездна финансова помощ е 4814,95 лв.

Резюме на проекта ⇒