Покана за онлайн обучение на тема „Процедури за избор на изпълнител съгласно Постановление №160 на МС“ на 29.11.2021г. и 30.11.2021г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица, МИГ – Белово, Септември, Велинград Ви кани да вземете участие в еднодневно обучение на тема „Процедури за избор на изпълнител съгласно Постановление №160 на МС“, което ще се проведе в два дни 29.11.2021 г. /понеделник/ и 30.11.2021г. /вторник/ от 9:30 ч. в платформа „ZOOM“:

 

  • Връзка за 29.11.2021г.:

https://us02web.zoom.us/j/89684860798?pwd=Qmt2T2lxRjNiajVWTXR2RnVmeEcwQT09

Meeting ID: 896 8486 0798

Passcode: 232257

 

  • Връзка за 30.11.2021г.:

https://us02web.zoom.us/j/85780378402?pwd=SCtodlNWbUFQTldnSVQvaUlWQTBpQT09

Meeting ID: 857 8037 8402

Passcode: 935474

 

Покана ⇒

Програма ⇒

Формуляр за регистрация за участие на 29.11.2021 г. ⇒

Формуляр за регистрация за участие на 30.11.2021 г. ⇒