МЗХГ публикува индикативен график на приемите по ПРСР през 2022 г.

До 29 ноември 2021 г. тече обсъждане на индикативния график за приемите по ПРСР през 2022 г.

Кои 6 подмерки ще бъдат отворени?

 

 

 

 

 

 

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА 2022 ГОДИНА ⇒