Покана за участие в обучение по ПРСР в гр.Септември на 05.10.2021г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица, МИГ – Белово, Септември, Велинград Ви кани да вземете участие в еднодневно обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР“, което ще се проведе на 05.10.2021 г. от 9:30 ч. в ресторант „Секвоите“, град Септември.

На обучението ще бъдат представени условията за изпълнение на проекти /техническо и финансово изпълнение на проектите/, последователността на действията от страна на бенефициентите и техните задължения.

В обучението могат да вземат участие кандидати по всички процедури на МИГ от Програмата за развитие на селските райони, бенефициенти със сключени договори, местни лидери и заинтересовани лица.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК ⇒