Разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград за периода 2021-2027 г.

Считано от 23.03.2023 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ работи по разработването на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2021-2027г.

През новия програмен период се запазва възможността за многофондовото финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, Европейския социален фонд /ЕСФ/ и Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/.

Съгласно Споразумението за партньорство средствата от ЕСФ+ и ЕФРР за прилагането на подхода ВОМР ще са в размер на 2% от разпределените средства по програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.

Финансовият ресурс за МИГ Белово, Септември, Велинград от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР) може да е в размер до 3 000 000 евро, включващ средства за изпълнение на проекти по стратегията, средства за изпълнение на дейности за сътрудничество и средства за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране.

МИГ Белово, Септември, Велинград има възможност да включи в Стратегията за ВОМР за периода 2021-2027г. мерки за финансиране по следните програми:

    • СПРЗСР – Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони /ЕЗФРСР/
    • ПКИП – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ /ЕФРР/
    • Програма „Образование“ 2021-2027 г. /ЕСФ/
    • Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. /ЕФРР/
    • Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. /ЕСФ/

Каним всички заинтересовани лица да се включат в проучването и  предстоящите информационни срещи и обучения за разработването на новата стратегия.

За повече информация: https://www.migbsv.com/?page_id=10695

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ⇒