Ателие “Писане на великденски яйца”

В изпълнение на дейности за популяризиране на Стратегия за ВОМР,  в седмицата преди Великден МИГ – Белово, Септември, Велинград организира Ателие „Писане на великденски яйца“.

Писането на великденски яйца е традиция, характерна за района. Старите традиции по изписването на яйца все още се прилагат от възрастните хора, но са доста непознати и непопулярни сред младите. За да допринесе за съхраняването на тази традиция  и популяризирането й сред местното население, и в частност младите хора МИГ – Белово, Септември, Велинград организира общо 3 броя Ателие „Писане на великденски яйца“:

  • На 11.04.2023г. в Исторически музей гр. Велинград, община Велинград;
  • На 12.04.2023г. в НЧ „Отец Паисий – 1926 г.“, село Злокучене, община Септември;
  • На 13.04.2023г. в НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927г.“, гр. Белово, община Белово.

Участниците и в трите ателиета имаха възможност да се запознаят и изпробват съвременната техника за изписване на яйце с бял восък върху вече боядисано яйце, както и старинния начин при който дизайна се разработва върху лист хартия, след което се нанася черен восък върху небоядисано яйце и след това се боядисва, както и с последващото отстраняване на восъка. Обучителите показаха на участниците макети на традиционни за територията на МИГ Белово, Септември, Велинград шарки за изписване.

За територията на МИГ – Белово, Септември, Велинград това е традиция привлекла вниманието на ЮНЕСКО. Целта на МИГ е тази традиция да бъде позната сред общността, за което е предвидено издаване на книжка съдържаща историята на писаните яйца и традициите от територията, която да се допринесе за съхраняването на нематериалното наследство на територията.

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЯТА ⇒