ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ОТ ПРИЛАГАНЕ НА

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД

КНИЖКА “ДОБРИ ПРАКТИКИ” 2022 г. – БЪЛГАРСКИ ⇒