ПРАЗНИК 13 ГОДИНИ МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД

На 06.09.2022г. СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград“ проведе първия си празник за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и дейността на организацията. Събитието се проведе на пл. „Николай Гяуров“ в гр. Велинград, а неговата цел бе да се представят успешно реализирани проекти към Стратегията за ВОМР на местни културни организации чрез представяне на тяхното творчество, както и на местни производители чрез дегустация на произведени от тях продукти.

В празника се включиха над 200 участника от организации, изпълнили успешно проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“, като присъстващите имаха удоволствието да се насладят на изпълненията на:

  • Младежка музикална формация към ЦПЛР-ОДК, гр. Велинград /духов оркестър/
  • Група за автентичен фолклор към НЧ „Тодор Каблешков“, с. Голямо Белово
  • Танцова формация „Ахинора“ към НЧ „Благой Захариев – 1932 г.“, гр. Белово
  • Фолклорен танцов ансамбъл „Беловче“, гр. Белово
  • Хор за автентичен фолклор към Народно Читалище „Просвета-1928“, с. Момина Клисура
  • Ансамбъл „Загоровче“, гр. Септември
  • Женска певческа група за автентичен фолклор „Росен здравец“ и танцов състав „Ситовче“, с. Симеоновец
  • Танцова формация „Белмекен“ към НЧ „Искра – 1881г.“, с. Сестримо
  • Представителен детско-юношески ансамбъл за народни песни и танци „ЗДРАВЧЕ-ВЕНЧЕ“ към НЧ „Васил Левски – 1904“, гр. Велинград, гр. Велинград

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО ⇒