МИГ „Белово, Септември, Велинград“ се включи в информационно събитие на ОИЦ – Пазарджик

Представители на екипа на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ се включиха в информационно събитие, организирано от Областен информационен център – Пазарджик. В първата част от срещата беше предоставена информация относно възможностите за енергийна ефективност от ЕСИФ, които ще включват Програма „Развитие на регионите“ и Програма „Околна среда“. Във втората част бяха представени актуални процедури от Национален план за възстановяване и устойчивост по мярка „Технологична модернизация“,  „Модернизация на образователна среда”, и „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒