Регистър на движение на проекти

_______________________________________________________________________________________________

30.09.2021г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 30.09.2021г.

_______________________________________________________________________________________________

31.08.2021г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 31.08.2021г.

_______________________________________________________________________________________________

31.07.2021г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 31.07.2021г.

_______________________________________________________________________________________________

30.06.2021г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 30.06.2021г.

_______________________________________________________________________________________________

31.05.2021г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 31.05.2021г.

_______________________________________________________________________________________________

30.04.2021г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 30.04.2021г.

_______________________________________________________________________________________________

31.03.2021г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 31.03.2021г.

________________________________________________________________________________________________

28.02.2021г.

________________________________________________________________________________________________

31.01.2021г

________________________________________________________________________________________________

31.12.2020

________________________________________________________________________________________________

30.11.2020г.

________________________________________________________________________________________________

31.10.2020г.

________________________________________________________________________________________________

30.09.2020г.

________________________________________________________________________________________________

31.08.2020г.

________________________________________________________________________________________________

31.07.2020г.

________________________________________________________________________________________________

14.07.2020г.

________________________________________________________________________________________________

31.05.2020

________________________________________________________________________________________________

30.04.2020

________________________________________________________________________________________________

01.04.2020г.

________________________________________________________________________________________________

13.03.2020