График на информационни срещи за разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2021-2027г.

Екипът на МИГ – Белово, Септември Велинград кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационните срещи и се включат в процеса на разработване и бъдещото прилагане на  Стратегия за…

Повече »

Разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград за периода 2021-2027 г.

Считано от 23.03.2023 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ работи по разработването на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2021-2027г. През новия програмен период се запазва възможността за многофондовото…

Повече »

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане по Мярка 4.1.1

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура № BG06RDNP001-19.664 МИГ “БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД” –…

Повече »

Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 7.5

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658-S2 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа…

Повече »

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.664 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“,…

Повече »

Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 21

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503-S2 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и…

Повече »

Ателие “Писане на великденски яйца”

В изпълнение на дейности за популяризиране на Стратегия за ВОМР,  в седмицата преди Великден МИГ – Белово, Септември, Велинград организира Ателие „Писане на великденски яйца“. Писането на великденски яйца е…

Повече »

Проведена информационна среща по Мярка 21

На 31.03.2023г. от 10:30 часа се проведе еднодневна информационна среща на  която се представи възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие…

Повече »

МИГ Белово, Септември, Велинград организира Ателие „Писане на великденски яйца“ в гр.Велинград на 11.04.2023г.

По случай предстоящите Великденски празници, МИГ „Белово, Септември, Велинград“ и Исторически музей – гр. Велинград, канят всички жители на град Велинград на организираното Ателие „Писане на великденски яйца“. Ателието ще…

Повече »

Проведена информационна среща по Мярка 7.5

На 29.03.2023 от 10:30 до 12:00 часа се проведе еднодневна информационна среща на  която се представи възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 7.5…

Повече »