Списък на постъпилите проектни предложения по мярка 4.1.1 от ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Повече »

Проведена еднодневна информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 4.1.1 в гр.Велинград на 29.03.2022г.

На 29.03.2022г. в гр. Велинград, Хотел „Макси парк хотел“ от 10:30 до 12:00 часа се проведе еднодневна информационна среща на  която се представи възможността за кандидатстване по процедура по №…

Повече »

Проведена еднодневна информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 4.1.1 в гр.Септември на 28.03.2022г.

На 28.03.2022г. в гр. Септември, НЧ „Будители – 2004г.“ от 10:30 до 12:00 часа се проведе еднодневна информационна среща на  която се представи възможността за кандидатстване по процедура по №…

Повече »

Проведена еднодневна информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 4.1.1 в гр.Белово на 25.03.2022г.

На 25.03.2022. от 10:30 до 12:00 часа в гр. Белово, Кафе – аперитив „ Сити Клуб“ се проведе еднодневна информационна среща на  която се представи възможността за кандидатстване по процедура…

Повече »

Проведена еднодневна информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 в гр.Септември на 23.02.2022г.

На 23.02.2022г. от 10:00 до 12:00 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура“ от…

Повече »

Проведена еднодневна информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 в гр.Белово на 22.02.2022г.

На 22.02.2022г. от 10:00 до 12:00 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура“ от…

Повече »

Проведена еднодневна информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 в гр.Велинград на 17.02.2022г.

На 17.02.2022г. от 10:00 до 12:00 часа бе проведена Информационна среща свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура“ от…

Повече »

Списък на постъпилите проектни предложения по Мярка 7.5 на ПРСР

Списък на постъпилите проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа…

Повече »

Покана за участие в информационна среща, свързана с подготовката на проекти по Мярка 4.1.1 на 29.03.2022г. в гр.Велинград

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.593 МИГ Белово, Септември, Велинград – мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г., от стратегията за…

Повече »

Покана за участие в информационна среща, свързана с подготовката на проекти по Мярка 4.1.1 на 28.03.2022г. в гр.Септември

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.593 МИГ Белово, Септември, Велинград – мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г., от стратегията за…

Повече »