Досиета проекти ОПИК

 • “ПРЕМИЕРА-257” ООД

Договор № BG16RFOP002-2.111-0005-C03/16.01.2023г.

Подписване на административен договор ⇒

Подписване на анекс 11.05.2023 г. ⇒

Подписване на анекс 02.06.2023 г. ⇒

Договор № BG16RFOP002-2.050-0002-C01/21.02.2020г.

Подписване на административен договор ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

Договор № BG16RFOP002-2.020-0004-C01/28.05.2019г.

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

 • “БОРСА” ЕООД

Договор № BG16RFOP002-2.050-0001-C01/24.02.2020г.

Подписване на административен договор ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

 • “МИНЕРАЛИ-М” ООД

Договор № BG16RFOP002-2.050-0004-C01/21.02.2020г.

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

 • “КАДЬОВА-52” ЕООД

Договор № BG16RFOP002-2.050-0008-C01/21.02.2020г.

Прекратен 19.04.2021 г. ⇒

 • “КЛИНИК ДИЗАЙН” ЕООД

Договор № BG16RFOP002-1.007-0001-C01/26.02.2020г.

Резюме и снимки на проекта ⇒

 • “ЗАРЯ-2000” ЕАД

Договор № BG16RFOP002-2.020-0003-C01/30.05.2019г.

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

 • “ДЕЙЗИ МЕБЕЛ” ООД

Договор № BG16RFOP002-2.020-0007-C01/28.05.2019г.

Допълнително споразумение 07.05.2020 г. ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

 • “ХЕМУС” ООД

Договор № BG16RFOP002-2.050-0006-C01/25.02.2020г.

Допълнително споразумение 23.02.2021 г. ⇒

Резюме и снимки на проекта ⇒

 • “БУЛТЕС” ООД

Договор № BG16RFOP002-2.050-0009-C01/09.03.2020г.

Резюме и снимки на проекта ⇒

Summary and pictures of project ⇒

 • “ЕКОЛЕС 83” ЕООД

Договор № BG16RFOP002-2.050-0007-C01/09.03.2020г.

Резюме и снимки на проекта ⇒

 • “КАСТО ЧЕАРС” ООД

Договор № BG16RFOP002-2.050-0013-C01/10.12.2021г.

Подписване на административен договор ⇒