Регистър на движение на проекти

__________________________________________________________________________________________

30.11.2023г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 30.11.2023г.

__________________________________________________________________________________________

31.10.2023г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 31.10.2023г.

__________________________________________________________________________________________

30.09.2023г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 30.09.2023г.

__________________________________________________________________________________________

31.08.2023г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 31.08.2023г.

__________________________________________________________________________________________

31.07.2023г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 31.07.2023г.

__________________________________________________________________________________________

30.06.2023г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 30.06.2023г.

__________________________________________________________________________________________

31.05.2023г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 31.05.2023г.

__________________________________________________________________________________________

30.04.2023г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 30.04.2023г.

__________________________________________________________________________________________

31.03.2023г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 31.03.2023г.

__________________________________________________________________________________________

28.02.2023г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 28.02.2023г.

__________________________________________________________________________________________

31.01.2023г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 31.01.2023г.

__________________________________________________________________________________________

30.12.2022г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 30.12.2022г.

__________________________________________________________________________________________

30.11.2022г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 30.11.2022г.

__________________________________________________________________________________________

31.10.2022г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 31.10.2022г.

___________________________________________________________________________________________

30.09.2022г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 30.09.2022г.

____________________________________________________________________________________________

31.08.2022г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 31.08.2022г.

______________________________________________________________________________________________

31.07.2022г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 31.07.2022г.

______________________________________________________________________________________________

30.06.2022г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 30.06.2022г.

______________________________________________________________________________________________

31.05.2022г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 31.05.2022г.

_______________________________________________________________________________________________

30.04.2022г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 30.04.2022г.

__________________________________________________________________________________________________

31.03.2022г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 31.03.2022г.

_________________________________________________________________________________________________

28.02.2022г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 28.02.2022г.

____________________________________________________________________________________________

31.01.2022г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 31.01.2022г.

_____________________________________________________________________________________________

31.12.2021г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 31.12.2021г.

_______________________________________________________________________________________________

30.11.2021г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 30.11.2021г.

_______________________________________________________________________________________________

31.10.2021г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 31.10.2021г.

_______________________________________________________________________________________________

30.09.2021г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 30.09.2021г.

_______________________________________________________________________________________________

31.08.2021г.

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ КЪМ 31.08.2021г.

_______________________________________________________________________________________________

31.07.2021г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 31.07.2021г.

_______________________________________________________________________________________________

30.06.2021г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 30.06.2021г.

_______________________________________________________________________________________________

31.05.2021г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 31.05.2021г.

_______________________________________________________________________________________________

30.04.2021г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 30.04.2021г.

_______________________________________________________________________________________________

31.03.2021г.

РЕГИСТЪР  ПРОЕКТИ КЪМ 31.03.2021г.

________________________________________________________________________________________________

28.02.2021г.

________________________________________________________________________________________________

31.01.2021г

________________________________________________________________________________________________

31.12.2020

________________________________________________________________________________________________

30.11.2020г.

________________________________________________________________________________________________

31.10.2020г.

________________________________________________________________________________________________

30.09.2020г.

________________________________________________________________________________________________

31.08.2020г.

________________________________________________________________________________________________

31.07.2020г.

________________________________________________________________________________________________

14.07.2020г.

________________________________________________________________________________________________

31.05.2020

________________________________________________________________________________________________

30.04.2020

________________________________________________________________________________________________

01.04.2020г.

________________________________________________________________________________________________

13.03.2020