СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА КОМЕНТАРИТЕ СЛЕД ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 ПРСР

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите определящи условията за кандидатстване по Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014-2020 от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград