Посещение от екипа на МИГ – Разлог

Екипът на МИГ – Разлог посети МИГ – Белово, Септември, Велинград. Визитата се проведе на 09.12. и 10.12.2021 година и е продължение на дългогодишното сътрудничество между двете местни инициативни групи. Ежегодно двата МИГ-а организират и провеждат работни срещи за обмяна на опит и споделяне на добри практики.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒