ОТМЯНА НА ПЛАНИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

На основание т.2 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021г., на министъра на здравеопазването във връзка с налагането на нови противоепидемични мерки, влизащи в сила от 00:00 часа на 21.10.2021г., планираните от МИГ Белово, Септември, Велинград обучения, както следва:

    • обучение на тема „Процедури за избор на изпълнител съгласно Постановление №160 на МС“, планирано да се проведе на 21.10.2021 г./четвъртък/ от 9:30 ч. в ресторант „Секвоите“, град Септември

и

    • обучение на тема „Процедури за избор на изпълнител съгласно Постановление №160 на МС“, планирано да се проведе на 22.10.2021 г./петък/ от 9:30 ч. в ресторант „Белисимо“, град Белово, кв. Малко Белово,

се отменят.

 

КЪМ ДОКУМЕНТА ⇒