Покана за участие в еднодневно обучение в гр.Септември на 21.10.2021г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица, МИГ – Белово, Септември, Велинград Ви кани да вземете участие в еднодневно обучение на тема „Процедури за избор на изпълнител съгласно Постановление №160 на МС“, което ще се проведе на 21.10.2021 г./четвъртък/ от 9:30 ч. в ресторант „Секвоите“, град Септември.

На обучението ще бъдат представени особеностите при провеждане на процедура за избор на изпълнител съгласно ПМС 160, което е новост в прилагане на ПРСР 2014-2020г.

В обучението могат да вземат участие кандидати по всички процедури на МИГ от Програмата за развитие на селските райони, бенефициенти със сключени договори, местни лидери и заинтересовани лица.

ПОКАНА ⇒

ПРОГРАМА ⇒