Участие на МИГ в работна среща на Асоциация “Българска национална ЛИДЕР мрежа” и УО на ПРСР

Екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград взе участие в работна среща „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“ организирана по инициатива на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“, съвместно с УО на ПРСР 2014-2020 г., провела се на 18 и 19.08.2021 г. в конферентна зала на хотел Рила – Боровец.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒