Покана за участие в информационна среща за представяне на междинни резултати от прилагане на СВОМР на 15.03.2024 г.

МИГ – Белово, Септември, Велинград Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща на тема „Отчитане на резултати от прилагането на СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград“, която ще се проведе на 15.03.2024 г. в гр. Белово, ул. „Орфей“ №2а – сградата на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1927г.“  от 10.30 часа.

Информационната среща е част от планираните дейности за 2024г. на МИГ Белово, Септември, Велинград за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на трите общини.

На срещата ще бъде представено изпълнението на СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград към 01.01.2024г. Ще се представят междинни данни от прилагането на стратегията, влиянието върху територията и постигнатите резултати.

Ще бъдат представени изпълнени проекти от настоящия програмен период – 2014-2020г.