График на информационни срещи за разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2021-2027г.

Екипът на МИГ – Белово, Септември Велинград кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационните срещи и се включат в процеса на разработване и бъдещото прилагане на  Стратегия за водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021-2027г. на МИГ – Белово, Септември, Велинград.

Дата и час на провеждане Място на провеждане Допълнителна информация
1 01.06.2023 г.  13:30 часа Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1927г.“ – ритуална зала,

гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2а

Покана

Програма

2 05.06.2023 г.  10:30 часа Народно читалище „Васил Левски – 1904 г.“,

гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 181

Покана

Програма

3 06.06.2023 г.  15:00 часа ПГИТ „Алеко Константинов“,

гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49

Покана

Програма

4 07.06.2023 г.  13:30 часа Община Белово – зала на ОБС,

гр. Белово, ул. “Орфей” 4А

Покана

Програма

5 08.06.2023 г.  10:30 часа Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1927г.“ – ритуална зала,

гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2а

Покана

Програма

6 09.06.2023 г.  13:30 часа Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора,

с. Дъбравите, общ. Белово

Покана

Програма

7 12.06.2023 г.  13:30 часа Информационен център за малък и среден бизнес Велинград,

гр. Велинград, пл. „Свобода“

Покана

Програма

8 13.06.2023 г.  10:30 часа НЧ „Отец Паисий – 1893“,

гр. Велинград, бул. “Хан Аспарух” № 31

Покана

Програма

9 14.06.2023 г.  13:30 часа СУ „Александър Иванов – Чапай“,

гр. Белово, ул. “Тодор Каблешков” № 5

Покана

Програма

10 15.06.2023 г.  10:30 часа НЧ „Будители-2004“,

гр. Септември, ул. „Княз Борис I“ № 1

Покана

Програма

11 16.06.2023 г.  13:30 часа Клуб „Мъдър пенсионер“ – Ветрен,

гр. Ветрен, ул. 51-ва, № 78

Покана

Програма

12 20.06.2023 г.  13:30 часа Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1927г.“ – ритуална зала,

гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2а

Покана

Програма

13 21.06.2023 г.  13:00 часа ДГ „Щурче“ и ДЗДУ Белово,

гр. Белово, ул. “Априлско въстание” № 15

Покана

Програма

14 22.06.2023 г.  10:30 часа Клуб на пенсионера „ Доверие”,

с. Варвара, ул. Първа, № 21

Покана

Програма

15 26.06.2023 г.  10:30 часа Община Велинград,

гр. Велинград, бул. “Хан Аспарух” № 35

Покана

Програма

За повече информация: https://www.migbsv.com/?page_id=10695