Покана за участие в еднодневно обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР“

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2022г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица, МИГ – Белово, Септември, Велинград Ви кани да вземете участие в еднодневно обучение на тема „Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2022г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица, МИГ – Белово, Септември, Велинград Ви кани да вземете участие в еднодневно обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР“.

На обучението ще бъдат представени условията за изпълнение на проекти /техническо и финансово изпълнение на проектите/, последователността на действията от страна на бенефициентите и техните задължения.

В обучението могат да вземат участие кандидати по всички процедури на МИГ от Програмата за развитие на селските райони, бенефициенти със сключени договори, местни лидери и заинтересовани лица.

  1. За община Белово:

На 26.08.2022 г. в град Белово, кв. Малко Белово, ресторант “Белисимо” от 10:30 часа.

ПОКАНА И ПРОГРАМА ⇒

  1. За община Септември:

На 29.08.2022 г. в село Варвара, Минерален плаж “Варвара” от 10:30 часа.

ПОКАНА И ПРОГРАМА ⇒

  1. За община Велинград:

На 02.09.2022 г. в град Велинград, ул. „Юндола“ № 1, хотел “Елбрус” от 10:30 часа.

ПОКАНА И ПРОГРАМА ⇒