Покана за участие в обучение на тема „Специфики и изисквания през новия програмен период 2023-2027г.“ на 23.08.2023 г.

П О К А Н А  За участие в еднодневно обучение на тема „Специфики и изисквания през новия програмен период 2023-2027г.“ Във връзка с разработването на Стратегия за водено от…

Повече »

Обучение

На 20.11.2013 г. от 10:00 ч. СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” организира  за бенефициентите си, които имат сключени договори или одобрени от МИГ проекти, обучение на тема “Изпълнение и…

Повече »

Конкурс за избор на Счетоводител

Обява за конкурс за избор на Счетоводител Необходими документи за кандидатстване: Заявление Автобиография Длъжностна характеристика – Счетоводител

Повече »

Конкурс за избор на Експерт ОС 1

Обява за конкурс за избор на Експерт ОС 1 Необходими документи за кандидатстване: Заявление Автобиография Длъжностна характеристика  

Повече »

Конкурс за избор на Изпълнителен директор

Обява за конкурс за избор на Изпълнителен директор Изтегли необходимите документи за кандидатсване: Заявление Автобиография Длъжностна характеристика Декларация Декларация по чл 7а от Наредба 23 от 18.12.2009 г.

Повече »

Конкурс за избор на външни експерти – оценители

  Обява за конкурс за избор на външни експерти-оценители Изтегли необходимите документи за кандидатстване: Вътрешни правила Заявление Автобиография Декларация

Повече »

Обява за фотоконкурс

Повече »

Обява за набиране на външни експерти/оценители

  Изтегли документи за кандидатстване: Вътрешни правила за избор на външни експерти/оценители Заявление Автобиография Декларация  

Повече »

Консултации по различните мерки от Стратегията за местно развитие

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”        Обявява консултации по различните мерки от Стратегията  за  местно развитие на територията…

Повече »

Обява относно набиране на персонал

Молба – образец Автобиография – образец

Повече »