ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 20.11.2017г., се проведе заседание на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград, свикано по инициатива на УС на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от…

Повече »

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На 11.11.2017г. от 10:00 часа в Туристически информационен център – Велинград бе организирана информационна среща за представители на микро и малки предприятия от територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ ИНФОРМАЦИОННА…

Повече »

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На 10.11.2017г. от 10:00 часа в Туристически информационен център – Велинград бе организирана информационна среща за представители на средни предприятия от територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“. ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА- 10.11.2017

Повече »

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА На 03.11.2017 г. от 10:00 часа в НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1927“ – Белово се проведе информационна среща за представители на читалища, организирана от МИГ „Белово,…

Повече »

Покана

П О К А Н А  За  Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание…

Повече »

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ КАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ МЯСТО: ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР,…

Повече »

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ КАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ МЯСТО: ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР,…

Повече »

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

    СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ КАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЧИТАЛИЩА  НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ МЯСТО: НЧ „СВ.СВ….

Повече »

О Б Я В Л Е Н И Е

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр….

Повече »

О Б Я В Л Е Н И Е

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Експерт по прилагане на СВОМР на трудов договор на 4 часово работно време,…

Повече »