Преглед на Първим прием на Заявления за подпомагане по ПРСР за 2012 г.

Повече »

Заседание на УС на 25.09.2012 г.

Повече »

Покана за семинар на тема: Възможности за кандидатстване по проекти от мерките по ос 4 “Лидер”

Повече »

Покана за провеждане на Регионален форум “Лидер”

Повече »

Списък на кандидатите, преминали трети етап на конкурса за избор на Изпълнителен директор – интервю

Повече »

Списък на кандидатите, преминали втори етап на конкурса за избор на Изпълнителен директор – тест

Повече »

Списък на кандидатите, успешно преминали първи етап на конкурса за избор на Изпълнителен директор – по документи

Повече »

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурса за избор на Изпълнителен директор

Повече »

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОДХОДА “ЛИДЕР” В БЪЛГАРИЯ

Повече »

Конкурс за избор на Изпълнителен директор

Обява за конкурс за избор на Изпълнителен директор Изтегли необходимите документи за кандидатсване: Заявление Автобиография Длъжностна характеристика Декларация Декларация по чл 7а от Наредба 23 от 18.12.2009 г.

Повече »