Работна среща

    На 22.11.2012 г. „МИГ- Белово, Септември, Велинград“ присъства на работна среша с „МИГ- Костенец“ с цел обмяна на опит и добри практики. На срещата присъстваха представителите на административните…

Повече »

ВАЖНО! По време на втори прием от 10.12.2012 г. до 27.12.2012 г. проектите ще се входират в оригинал и две копия

Повече »

Срещи с бизнеса

На 07.11, 09.11 и 12.11.2012 г. се проведоха Срещи с бизнеса в трите общини – гр. Белово, гр. Септември и гр. Велинград с потенциални бенефициенти. На срещите бяха представени презентации,…

Повече »

Покана за Среща на Бизнеса на 07.11.2012 г. в гр. Белово

Повече »

Покана за Среща на Бизнеса на 09.11.2012 г. в гр. Септември

Повече »

Покана за Среща на Бизнеса на 12.11 2012 г. в гр. Велинград

Повече »

График на консултациите на потенциални бенефициенти за месец ноември 2012 г.

Повече »

Регионален форум “ЛИДЕР”

На 22 и 23 октомври 2012г. в гр. Велинград се състоя „Регионален форум ЛИДЕР” за района около Пазарджик за обсъждане на възможностите за изграждане на регионална мрежа и повишаване активността…

Повече »

Документи за Втори прием

Необходимите документи за кандидатстване по Втори прием на проектни предложения за подпомагане по Стратегията за местно развитие на “МИГ – Белово, Септември, Велинград” могат да бъдат изтеглени от страницата ПОКАНИ…

Повече »

Информация за семинар в гр. Септември на 03.10.2012 г.  

Повече »