Дипляна

Листовка

Плакат

Информационен семинар в Белово

Центърът за обучение и услуги и Община Белово организираха информационен семинар за дискутиране на Стратегията за местно развитие на територията на Общините Белово, Септември и Велинград. Събитието се състоя днес, от 10.30 часа, в залата на Общински съвет – Белово и е част от Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”. Това бе първият семинар от общо трите, които ще се проведат до края на месеца на територията на общините. В тях ще бъде дискутиран окончателният вариант на Стратегията за местно развитие за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони. Целта на семинара беше да се привлекат всички заинтересовани страни, които да дадат своето мнение за отделните детайли на Стратегията преди нейното официално подаване в Министерството на земеделието и храните.

Обява относно набиране на персонал

Молба – образец

Автобиография – образец

Учредяват МИГ – Белово, Велинград и Септември

Учредителното събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград” ще се проведе на 24 март от 11.00 часа в залата на Общински съвет – Белово.
Учредителите ще приемат свой устав и ще си изберат управителен съвет. Освен определените от Общински съвети на Белово, Септември и Велинград представители на общинските власти, в управителния съвет ще бъдат избрани и представители на граждански организации, читалища, частния бизнес и физически лица. За членство в СНЦ „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград” юридическите лица трябва да представят протокол за взето решение от своя управляващ орган.
Учредителното събрание се провежда в рамките на Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”. Това е четвъртата форум-сесия по проекта.
Организатори на форума са Център за обучение и услуги и Община Белово.
За повече подробности виж тук: Покана

Покана

П О К А Н А

до представителите на местната общественост в общините Белово, Септември и Велинград

Център за обучение и услуги и Община Белово

Ви канят за участие в Учредителното събрание за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местната инициативна група – Белово, Септември и Велинград”, в рамките на Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград ”.

На събранието ще бъде взето решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местната инициативна група – Белово, Септември и Велинград”, приет Устав, избор на Управителен съвет и определен размер на членския внос на членовете. Съгласно изискванията на Наредба 23/18.12.2009 г./ Обн. Д.В. бр.1 от 05.01.2010 г. на МЗХ, освен определените от Общинските съвети на Белово, Септември и Велинград представители на общинските власти, трябва да бъдат избрани представители на неправителствените организации, на читалищата, частния бизнес и физически лица.

За успешното протичане е необходимо участниците-физически лица да носят със себе си лична карта, необходима за съдебната регистрация на СНЦ „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”.

Участниците в учредителното събрание-юридически лица (ООД, ЕООД, юридически лица с нестопанска цел и читалища) трябва да представят протокол за взето решение от своя управляващ орган за членство в СНЦ „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”, актуално състояние и упълномощаване на конкретно лице да представлява юридическото лице в Учредителното събрание, ако то не се представлява от закония му представител.

 

Прилагаме:

1. Проекто-устав на СНЦ „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”;
2. Примерни протоколи на ООД, ЕООД, ЮЛНЦ и читалище;
3. Дневен ред;
4. Правила за провеждане на форум сесиите.

Учредителното събрание ще се състои на 24 март 2010 г. от 11:00 часа в залата на Общински съвет Белово.

Димитър Русинов Кузман Маринков
Председател на УС на Център за Кмет на Община Белово
Обучение и услуги

Форум сесия дискутира Стратегията за местно развитие

Вчера в залата на Общински съвет – Септември се проведе форум сесия, с която продължава процесът по разработване на Стратегията за местно развитие на територията на Общините Белово, Септември и Велинград и изграждането на Местната инициативна група. Организатори на събитието бяха Център за обучение и услуги и Община Септември. Това е третата, от общо 5 сесии, които ще се проведат в периода месец ноември 2009 г. – месец март 2010 г. на територията на общините Белово, Септември и Велинград. В сесиите могат да участват всички жители на общините, които проявяват интерес към създаването на Местната инициативна група.
По време на форума участниците набелязаха мерките, които ще бъдат включени в Стратегията за местно развитие. В останалите 2 сесии ще се гласува окончателният вариант на Стратегията за местно развитие и ще бъдат избрани членовете на УС на МИГ.
Форум сесията се провежда в рамките на Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”.

Процесът по създаване на МИГ в Белово, Септември и Велинград продължава

През изминалата седмица във Велинград се състоя форум сесия за разработване на Стратегията за местно развитие и изграждането на Местната инициативна група. Събитието се проведе в Общински детски комплекс – Велинград и беше открито от зам.-кметовете на Общината Дияна Кехайова и Исмет Бабучи.
Това е втората от общо петте сесии, които ще се проведат в периода ноември 2009 -март 2010. В нея участниците набелязаха целите и приоритетите за разработване на Стратегията за местно развитие.
Форумът се проведе в рамките на проект”Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциалната местна инициативна група на територията на Общините Белово, Септември и Велинград”.

Стартира изграждането на МИГ – Белово, Велинград и Септември

Център за обучение и услуги и Община Белово проведоха вчера първата форум сесия, с която стартира процесът по разработване на Стратегията за местно развитие на територията на Общините Белово, Септември и Велинград и изграждането на Местната инициативна група.
Срещата се проведе от 13.00 до 17.00 часа в залата на Общински съвет – Белово (сградата на Общината). Това е първата форум сесия, от общо 5-те, които ще бъдат проведени в периода от ноември 2009 г. до март 2010 г. на ротационен принцип на територията на трите общини – Белово, Велинград и Септември. За участие в сесите са поканени всички жители от трите общини, които проявяват интерес към създаването на Местната инициативна група.
По време на сесията участниците направиха анализ на територията и приеха основните приоритети за нейното развитие.
В следващите 4 сесии ще се обсъдят и приемат конкретни мерки от Програмата за развитие на селските райони и организационното устройство на Местните инициативни групи.
Събитието е част от Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”.