Покана Втори прием на проектни предложения

“МИГ – Блово, Септември, Велинград” обявява  ВТОРИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г. Обща покана Мярка 121: “Модернизиране на земеделските стопанства” Мярка 123: “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” Мярка 226:  “Възстановяване на…

Повече »

Театрална постановка със специалното участие на Председателя на “МИГ – Белово, Септември, Велинград” в читалище “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Белово на 11.10.2012 г. от 18:00 ч.

Повече »

Преглед на Първим прием на Заявления за подпомагане по ПРСР за 2012 г.

Повече »

Заседание на УС на 25.09.2012 г.

Повече »

Покана за семинар на тема: Възможности за кандидатстване по проекти от мерките по ос 4 “Лидер”

Повече »

Покана за провеждане на Регионален форум “Лидер”

Повече »

Списък на кандидатите, преминали трети етап на конкурса за избор на Изпълнителен директор – интервю

Повече »

Списък на кандидатите, преминали втори етап на конкурса за избор на Изпълнителен директор – тест

Повече »

Списък на кандидатите, успешно преминали първи етап на конкурса за избор на Изпълнителен директор – по документи

Повече »

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурса за избор на Изпълнителен директор

Повече »