ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На 03.11.2017 г. от 10:00 часа в НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1927“ – Белово се проведе информационна среща за представители на читалища, организирана от МИГ „Белово, Септември, Велинград“  в рамките на изпълнение на дейности по Договор № РД 50-189/29.11.2016 г. за предоставяне на БФП за изпълнение на Стратегия „Водено от общностите местно развитие“.

Информация за проведена информационна среща

П О К А Н А

 За

 Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 20.11.2017 г. от 14.00ч. в офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград /гр. Белово, ул. „Орфей” 2А/ – голяма заседателна зала.

Дневен ред:

  1. Промяна на членове на Управителен съвет на МИГ.
  2. Текущи.

 

Управителен съвет

на МИГ – Белово, Септември, Велинград

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ КАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МЯСТО: ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД

ДАТА: 11.11.2017 г.                                                                                ЧАС: 10:00 ч.

ОБЯВА 11.11.2017 г

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ КАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МЯСТО: ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД

             ДАТА: 10.11.2017 г.                                                                                ЧАС: 10:00 ч.

ОБЯВА 10.11.2017 г

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

 

 

СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ КАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЧИТАЛИЩА  НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МЯСТО: НЧ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1927Г.“, ОБЩИНА БЕЛОВО, ГР. БЕЛОВО

             ДАТА: 03.11.2017 г.                                                                                ЧАС: 10:00 ч.

ОБЯВА 03.11.2017 г

О Б Я В Л Е Н И Е

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

Обява технически асистент СВОМР

Заповед

Документи за кандидатстване

О Б Я В Л Е Н И Е

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Експерт по прилагане на СВОМР на трудов договор на 4 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

Обява експерт СВОМР

Заповед

Документи за кандидатстване

 

 

П О К А Н А за Общо събрание на МИГ – “Белово, Септември, Велинград”

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 21.09.2017 г. от 14.00ч. в офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград /гр. Белово, ул. „Орфей” 2А/ – голяма заседателна зала.

 

Покана за ОС

Проект на индикативна годишна работна програма за 2018г.

Проект на индикативна годишна работна програма за 2018г.

Покана УС

ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград

 

Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението свиква Управителен съвет на 16.08.2017г. /сряда/ от 15:00 ч. Заседанието ще се проведе в офиса на МИГ – гр. Белово, ул. „Орфей” 2А.

Покана УС