Учредяват МИГ – Белово, Велинград и Септември

Учредителното събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград” ще се проведе на 24 март от 11.00 часа в залата на Общински съвет – Белово.
Учредителите ще приемат свой устав и ще си изберат управителен съвет. Освен определените от Общински съвети на Белово, Септември и Велинград представители на общинските власти, в управителния съвет ще бъдат избрани и представители на граждански организации, читалища, частния бизнес и физически лица. За членство в СНЦ „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград” юридическите лица трябва да представят протокол за взето решение от своя управляващ орган.
Учредителното събрание се провежда в рамките на Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”. Това е четвъртата форум-сесия по проекта.
Организатори на форума са Център за обучение и услуги и Община Белово.
За повече подробности виж тук: Покана

Покана

П О К А Н А

до представителите на местната общественост в общините Белово, Септември и Велинград

Център за обучение и услуги и Община Белово

Ви канят за участие в Учредителното събрание за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местната инициативна група – Белово, Септември и Велинград”, в рамките на Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград ”.

На събранието ще бъде взето решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местната инициативна група – Белово, Септември и Велинград”, приет Устав, избор на Управителен съвет и определен размер на членския внос на членовете. Съгласно изискванията на Наредба 23/18.12.2009 г./ Обн. Д.В. бр.1 от 05.01.2010 г. на МЗХ, освен определените от Общинските съвети на Белово, Септември и Велинград представители на общинските власти, трябва да бъдат избрани представители на неправителствените организации, на читалищата, частния бизнес и физически лица.

За успешното протичане е необходимо участниците-физически лица да носят със себе си лична карта, необходима за съдебната регистрация на СНЦ „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”.

Участниците в учредителното събрание-юридически лица (ООД, ЕООД, юридически лица с нестопанска цел и читалища) трябва да представят протокол за взето решение от своя управляващ орган за членство в СНЦ „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”, актуално състояние и упълномощаване на конкретно лице да представлява юридическото лице в Учредителното събрание, ако то не се представлява от закония му представител.

 

Прилагаме:

1. Проекто-устав на СНЦ „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”;
2. Примерни протоколи на ООД, ЕООД, ЮЛНЦ и читалище;
3. Дневен ред;
4. Правила за провеждане на форум сесиите.

Учредителното събрание ще се състои на 24 март 2010 г. от 11:00 часа в залата на Общински съвет Белово.

Димитър Русинов Кузман Маринков
Председател на УС на Център за Кмет на Община Белово
Обучение и услуги

Форум сесия дискутира Стратегията за местно развитие

Вчера в залата на Общински съвет – Септември се проведе форум сесия, с която продължава процесът по разработване на Стратегията за местно развитие на територията на Общините Белово, Септември и Велинград и изграждането на Местната инициативна група. Организатори на събитието бяха Център за обучение и услуги и Община Септември. Това е третата, от общо 5 сесии, които ще се проведат в периода месец ноември 2009 г. – месец март 2010 г. на територията на общините Белово, Септември и Велинград. В сесиите могат да участват всички жители на общините, които проявяват интерес към създаването на Местната инициативна група.
По време на форума участниците набелязаха мерките, които ще бъдат включени в Стратегията за местно развитие. В останалите 2 сесии ще се гласува окончателният вариант на Стратегията за местно развитие и ще бъдат избрани членовете на УС на МИГ.
Форум сесията се провежда в рамките на Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”.

Процесът по създаване на МИГ в Белово, Септември и Велинград продължава

През изминалата седмица във Велинград се състоя форум сесия за разработване на Стратегията за местно развитие и изграждането на Местната инициативна група. Събитието се проведе в Общински детски комплекс – Велинград и беше открито от зам.-кметовете на Общината Дияна Кехайова и Исмет Бабучи.
Това е втората от общо петте сесии, които ще се проведат в периода ноември 2009 -март 2010. В нея участниците набелязаха целите и приоритетите за разработване на Стратегията за местно развитие.
Форумът се проведе в рамките на проект”Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциалната местна инициативна група на територията на Общините Белово, Септември и Велинград”.

Стартира изграждането на МИГ – Белово, Велинград и Септември

Център за обучение и услуги и Община Белово проведоха вчера първата форум сесия, с която стартира процесът по разработване на Стратегията за местно развитие на територията на Общините Белово, Септември и Велинград и изграждането на Местната инициативна група.
Срещата се проведе от 13.00 до 17.00 часа в залата на Общински съвет – Белово (сградата на Общината). Това е първата форум сесия, от общо 5-те, които ще бъдат проведени в периода от ноември 2009 г. до март 2010 г. на ротационен принцип на територията на трите общини – Белово, Велинград и Септември. За участие в сесите са поканени всички жители от трите общини, които проявяват интерес към създаването на Местната инициативна група.
По време на сесията участниците направиха анализ на територията и приеха основните приоритети за нейното развитие.
В следващите 4 сесии ще се обсъдят и приемат конкретни мерки от Програмата за развитие на селските райони и организационното устройство на Местните инициативни групи.
Събитието е част от Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”.

Покана до гражданите на Общините Белово, Велинград и Септември

Център за обучение и услуги и Община Белово
ви канят за участие във форум сесия, с която стартира процесът по разработване Стратегията за местно развитие на територията на Общините Белово, Септември и Велинград и изграждането на Местната инициативна група.
Срещата се провежда по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”.
Това е първата форум сесия, от общо 5-те, които ще бъдат проведени в периода от месец ноември до месец март на ротационен принцип на територията на общините, участващи в проекта. В сесиите могат да участват всички жители от трите общини, които проявяват интерес към създаването на Местната инициативна група.
По време на сесията участниците ще направят анализ на територията и ще приемат основните приоритети за нейното развитие. В останалите 4 сесии ще се обсъждат и приемат конкретни мерки от Програмата за развитие на селските райони и организационното устройство на Местните инициативни групи.
Информационната среща ще се състои на 18 ноември от 13.00 до 17.00 часа в залата на Общински съвет – Белово (сградата на Общината).

Информационна среща и обучителен семинар във Велинград

Информационна среща за запознаване с Програмата за развитие на селските райони 2007-2013”, подхода „ЛИДЕР”, ролята на Стратегията за местно развитие и Местната инициативна група се проведе на 1 септември от 10.00 часа в залата на Общински детски комплекс – Велинград. Срещата се проведе в рамките на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”.Това беше първото информационно събитие за община Велинград, на която бяха поканени да присъстват около 100 представители на местния земеделски и неземеделски бизнес, образователните, религиозните и културните институции, местните власти, банковия сектор, местните медии, неправителствения сектор, социалния сектор – и др. физически лица – местни лидери.
По време на срещата беше представена обща информация за Програма за развитие на селските райони и ЛИДЕР и се набелязаха ключовите заинтересовани страни. Приеха се общите принципи и правила и се насрочи първата от срещите за разработване на местната стратегия за територията МИГ – Белово, Септември и Велинград.
На 11 септември в залата на Информационен център за малък и среден бизнес във Велинград се проведе обучителен семинар за участниците в оперативната група, с цел – запознаване с Програмата за развитие на селските райони 2007-2013”, подхода „ЛИДЕР”, ролята на Стратегията за местно развитие и Местната инициативна група. В работната група влизат представители от всички населени места на цялата територия. 9

Информационна среща в Белово

На 24 август от 18.00 до 20.00 часа в залата на Общински съвет – Белово, Център за обучение и услуги и Община Белово проведоха информационна среща за запознаване с Програмата за развитие на селските райони 2007-2013”, подхода „ЛИДЕР”, ролята на Стратегията за местно развитие и Местната инициативна група.
Срещата се проведе в рамките на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”. Това е първата информационна среща за Община Белово, на която бяха поканени да присъстват около 100 представители на местния земеделски бизнес, земеделските кооперации, горското стопанство, поземлената комисия, местния неземеделски бизнес, образователните, религиозните и културните институции, местните власти, банковия сектор, медии, неправителствения сектор, социалния сектор и физически лица – познати и авторитетни фигури (местни лидери).
По време на срещата, освен обща информация за Програмата за развитие на селските райони и ЛИДЕР, бяха набелязани ключовите заинтересовани страни, обособиха се „работни маси”, приеха се общите принципи и правила и се насрочи първата от срещите (сесиите) за разработване на местната стратегия за територията МИГ – Белово, Септември и Велинград.

Обява

Обява Община Велинград и Център за обучение и услуги канят всички жители на Общината да присъстват на информационна среща за запознаване с Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., подхода “Лидер”, ролята на Стратегията за местно развитие и Местна инициативна група на територията на Общините Белово, Септември и Велинград.
Срещата се провежда по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на Общините Белово, Септември и Велинград”
ДАТА: 01 септември 2009 година
ЧАС: от 10,00 до 12,00 часа
МЯСТО: Общински детски комплекс

Обява

Център за обучение и услуги и Община Септември канят всички жители на Общината да присъстват на информационна среща за запознаване с Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., подхода “Лидер”,ролята на Стратегията за местно развитие и Местна инициативна група на територията на Общините Белово, Септември и Велинград.
Срещата се провежда по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на Общините Белово, Септември и Велинград”
ДАТА: 31 август 2009 година
ЧАС: от 18,00 до 20,00 часа
МЯСТО: зала на Общински съвет – в сградата на Община Септември