Подписване на договори с бенефициенти за периода 01-03.2014 г.

За периода януари-март 2014 г. Председателят на УС на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ Цветан Котев подписа три договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за местно…

Повече »

Списък на проектните предложения по Шеста покана, преминали техническа оценка Таблица за класираните кандидати по мярка 121

Повече »

Списък на заявленията по Шеста покана, отговарящи на критериите за допустимост

Повече »

Списък на проектните предложения по Пета покана, преминали техническа оценка Таблица за класираните кандидати по мярка 121 Таблица за класираните кандидати по мярка 123 Таблица за класираните кандидати по мярка…

Повече »

Списък на заявленията по Пета покана, отговарящи на критериите за допустимост

Повече »

Работна среща с. Марково, 04-05.03.2014 г.

На 04-05 март 2014 г. СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” участва в работна среща между МЗХ и представители на МИГ от цялата страна. Срещата се проведе в с. Марково,…

Повече »

Обява за провеждане на информационна среща в с. Злокучене, общ. Септември на 28.02.2014 г.

Повече »

Обява за провеждане на информационна среща в гр. Велинград на 27.02.2014 г.

Повече »

Обява за провеждане на информационна среща в гр. Белово на 26.02.2014 г.

Повече »

Общо събрание на 28.03.2014 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на…

Повече »