Покана Пети прием на проектни предложения

СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява ПЕТИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013 г. Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени…

Повече »

График за провеждане на консултации с потенциални бенефициенти за периода 24.01.2014 г. – 31.01.2014 г.

Повече »

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ДОГОВОРИРАНЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ СМР

На 21.12.2013 г. “МИГ – Белово, Септември, Велинград” подписа Допълнително споразумение с МЗХ и ДФЗ – Разплащателна агенция № РД 50-142/21.12.2013 г. Съгласно подписаното споразумение и измененията в Наредба №…

Повече »

Подписан договор по мярка 321

На 21.12.2013 г. Председателят на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” – Цветан Котев и кметът на Община Септември – Петър Бошев подписаха договор за финансиране по мярка 321 “Основни…

Повече »

Списък на входираните проекти на Четвърта покана

Повече »

„ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР И СМР“

На 16-17.12.2013 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ организира „Обучение на местни лидери за популяризиране на подхода ЛИДЕР и Стратегията за местно развитие“, което се проведе в гр. Велинград,…

Повече »

Съобщение за кандидата спечелил поръчка по ЗОП с предмет: Организиране и провеждане на обучение на местни лидери за популяризиране на подхода ЛИДЕР и Стратегия за местно развитие на МИГ-Белово, Септември, Велинград

Във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител по реда на Глава осма „а“ във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от…

Повече »

Информационни кампании

На 27.11.2013 г., 02.12.2013 г. и 05.12.2013 г. се проведоха информационни срещи в населените места от трите общини на територията на “МИГ – Белово, Септември, Велинград”, съответно в с. Ковачево…

Повече »

Двудневен форум “Разработване на проекти за частни потенциални бенефициенти на СМР”

На 02-03.12.2013 г. екипът на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“, както и членове на Управителния съвет участваха в двудневен форум на тема „Разработване на проекти за частни потенциални бенефициенти…

Повече »

Работна среща с МИГ Сандански

На 29.11.2013 г. в гр. Белово се проведе работна среща между “МИГ Сандански” и “МИГ – Белово, Септември, Велинград” с цел обмяна на опит и добри практики по подхода ЛИДЕР….

Повече »