На 16.04.2013 г. от 11 ч. в гр. Костенец се проведе информационен семинар на тема “Представяне на добри практики по подхода Лидер”. На срещата участва и “МИГ – Белово, Септември, Велинград”, който презентира Стратегията си за местно развитие, приоритетите на МИГ-а, както и подадените проектни предложения по Първа и Втора покана за прием на Заявления за подпомагане.

семинар16.04.13-3семинар16.04.13-7семинар16.04.13-8

Конференция за добри практики по подхода Лидер и успешно изпълнение на СМР – гр. Пловдив

На 11 и 12 април 2013 г. “МИГ – Белово, Септември, Велинград” участва в двудневна конференция за добри практики по подхода Лидер и успешно изпълнение на СМР, организирана от МИГ Раковски. На срещата присъстваха представители на “МИГ – Белово, Септември, Велинград”, “МИГ Брезово, Братя Даскалови”, “МИГ Високи Западни Родопи”, “МИГ Исперих”, “МИГ Лясковец, Стражица”, “МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, “МИГ Попово”, “МИГ Преспа”, “МИГ Раковски”, “МИГ Сандански”, “МИГ Тракийско-Родопска яка”, “МИГ Харманли”, “МИГ Чирпан”, както и представители на ДФЗ-РА – г-жа Албена Пиналска (Дирекция ОППМРСР) и г-жа Ваня Благоева (Дирекция ДПМРСР).

На конференцията бяха представени:

  • Постигнатите резултати по прилагането на подхода “Лидер” в България;
  • Прилагане на процедурите в СМР – състояние, основни предизвикателства;
  • Модел за прилагане на добри практики по подхода “Лидер” в Полша, Литва и Сардиния;
  • Предложения за подобряване прилагането на СМР.

По време на двудневната конференция с г-жа Албена Пиналска (Дирекция ОППМРСР) бяха дискутирани заявките за възстановяване на разходите от ДФЗ-РА, а  г-жа Ваня Благоева (Дирекция ДПМРСР) направи насоки и препоръки по отношение на процедурите и документите за оценка и избор на проекти на бенефициентите.

WP_000395WP_000391

 

Информационен бюлетин бр.1/2013 г.

Информационни кампании

На 12, 13 и 20 март 2013 г. се проведоха информационни кампании в населени места в трите общини на територията на “МИГ – Белово, Септември, Велинград”, съответно в с. Аканджиево (общ. Белово), с. Грашево (общ. Велинград), с. Варвара (общ. Септември). Присъстващите получиха подробна информация за възможностите за кандидатстване по мерки от отворена Трета покана за прием на заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие, допустими дейности и разходи по всяка мярка, период на консултации с потенциални бенефициенти, период на входиране на проектните предложения в офиса на МИГ. След това срещите преминаха под формата на дискусии, като част от присъстващите останаха и за лична консултация.

IMG_20130312_174924DSC00740

 

 

 

 

 

с. Аканджиево                         с. Грашево                            с. Варвара

 

 

 

 

График на консултации на потенциални бенефициенти на  „МИГ – Белово, Септември, Велинград” за месец април 2013г.

Информационна среща с. Варвара

“МИГ – Белово, Септември, Велинград” кани всички жители на община Септември да присъстват на информационна среща на тема: “МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява трети прием на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011 – 2013 г.

Място: “Пенсионерски клуб” – с. Варвара

Дата: 20.03.2013 г. /сряда/

Час: 17:30 ч.

Информационна среща с. Грашево

“МИГ – Белово, Септември, Велинград” кани всички жители на община Велинград да присъстват на информационна среща на тема: “МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява трети прием на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011 – 2013 г.

Място: “сградата на кметство Грашево” – с. Грашево

Дата: 13.03.2013 г. /сряда/

Час: 17:30 ч.

Информационна среща – с. Аканджиево

“МИГ – Белово, Септември, Велинград” кани всички жители на община Белово да присъстват на информационна среща на тема: “МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява трети прием на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011 – 2013 г.

Място: “Кафе – Супермаркет – Аканджиево” – с. Аканджиево

Дата: 12.03.2013 г. /вторник/

Час: 17:30 ч.

Провеждане на консултации

График за провеждане на консултации с потенциални бенефициенти на МИГ за месец март 2013 г.

Покана ТРЕТИ ПРИЕМ на проектни предложения

“МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява ТРЕТИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011 г. – 2013 г. Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от страницата “ПОКАНИ ПО МЕРКИ” → ТРЕТИ ПРИЕМ или да бъдат получени на място в офиса на МИГ. Проектите ще се входират в оригинал и две копия.

Период на консултации: 25.02.2013 г. – 09.05.2013 г.

Период на приемане на Заявления: 10.05.2013 г. – 25.05.2013 г. до 16:00 ч. включително.

Обща покана

Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”

Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Мярка 226  “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни мерки”

Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”

Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

Мярка 313 “Насърчаване на туристически дейности”

Мярка 321 “Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”

Мярка 322 “Обновяване и развитие на селата”