ФОРУМ НА ТЕМА “УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП, ДЕЛОВА КОМУНИКАЦИЯ И ЕТИКА”

На 15 и 16 юли екипът на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ участва във форум на тема „Умения за работа в екип, делова комуникация и етика“. Форумът се проведе…

Повече »

ФОРУМ НА ТЕМА „ЗОП И НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР“

На 26 и 27 юни 2014 г. представители на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ взеха участие на форум на тема „ЗОП и неговото приложение при изпълнение на СМР“. Форумът…

Повече »

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 г.“

Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ Мария Тодорова-Митова участва в международен семинар по подхода „Водено от общностите местно развитие“ през периода 2014-2020 г. Семинарът се проведе в…

Повече »

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ПО МЯРКА 311

На 28.05.2014 г. Председателят на “МИГ – Белово, Септември, Велинград” Цветан Котев подписа договор за финансиране по мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности” с бенефициент ЕТ “Спарк – Тур –…

Повече »

Подписване на договори по мярка 421 “Вътрешнотериториално и трансгранично сътрудничество”

На 23.05.2014 г. Председателят на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ подписа три договора по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ с МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово“….

Повече »

Важно!!! Вече има заявка за плащане по мярка 323, която е качена в сайта на ДФ “Земеделие”. Заявката за плащане може да изтеглите от тук: Заявка за плащане Формуляр за…

Повече »

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ПО МЯРКА 322

На 20.05.2014 г. Председателят на “МИГ – Белово, Септември, Велинград” Цветан Котев и кметът на общ. Септември – Петър Бошев подписаха договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията…

Повече »

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ПО МЯРКА 313

На 16.05.2014 г. Председателят на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ Цветан Котев подписа договор за финансиране по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ с бенефициент „Община Белово“. Размерът на…

Повече »

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СМР) ЗА ПЕРИОДА 13.10.2011 г. – 31.03.2014 г.

На 26.03.2014 г. приключи последният прием за заявления за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ по Програмата за развитие…

Повече »

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ПО МЯРКА 312

На 24.04.2014 г. Председателят на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ Цветан Котев подписа договор за финансиране по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ с бенефициент „Атанас…

Повече »