Покана за общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Покана за общо събрание

ОС Покана 08.12.2016

ОС Покана 08.12.2016

Одобрение на Стратегия за ВОМР 2014-2020г.

Одобрение на Стратегия за ВОМР 2014-2020г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

Информация за обучение на местни лидери проведена на 26-27.05.2016г.

ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

Информация от проведена информационна среща в гр. Ветрен на 21.05.2016 г

Информация от проведена информационна среща в гр. Ветрен на 21.05.2016 г.

Информация от проведено обществено обсъждане в гр. Велинград на 18.05.2016 г.

Информация от проведено обществено обсъждане в гр. Септември на 17.05.2016 г.

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ В БЕЛОВО НА 16.05.2016г.

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ В БЕЛОВО

Покана за информационна среща в гр. Ветрен на 21.05.2016 г.