Индикативен план 2017г.

Индикативен план 2017г.

Покана за общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Покана за общо събрание

ОС Покана 08.12.2016

ОС Покана 08.12.2016

Одобрение на Стратегия за ВОМР 2014-2020г.

Одобрение на Стратегия за ВОМР 2014-2020г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

Информация за обучение на местни лидери проведена на 26-27.05.2016г.

ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

Информация от проведена информационна среща в гр. Ветрен на 21.05.2016 г

Информация от проведена информационна среща в гр. Ветрен на 21.05.2016 г.

Информация от проведено обществено обсъждане в гр. Велинград на 18.05.2016 г.

Информация от проведено обществено обсъждане в гр. Септември на 17.05.2016 г.

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ В БЕЛОВО НА 16.05.2016г.

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ В БЕЛОВО