Покана за провеждане на Регионален форум “Лидер”

Повече »

Списък на кандидатите, преминали трети етап на конкурса за избор на Изпълнителен директор – интервю

Повече »

Списък на кандидатите, преминали втори етап на конкурса за избор на Изпълнителен директор – тест

Повече »

Списък на кандидатите, успешно преминали първи етап на конкурса за избор на Изпълнителен директор – по документи

Повече »

Списък на постъпилите заявления за участие в конкурса за избор на Изпълнителен директор

Повече »

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОДХОДА “ЛИДЕР” В БЪЛГАРИЯ

Повече »

Конкурс за избор на Изпълнителен директор

Обява за конкурс за избор на Изпълнителен директор Изтегли необходимите документи за кандидатсване: Заявление Автобиография Длъжностна характеристика Декларация Декларация по чл 7а от Наредба 23 от 18.12.2009 г.

Повече »

Одобрени проектни предложения на МИГ “Белово, Септември, Велинград” по СМР по първа покана 2012 г.

Списък на проекти предложения, преминали техническа оценка Списък на проектни предложения, непреминали техническа оценка Таблица за класираните кандидати по мярка 121 Таблица за класираните кандидати по мярка 123 Таблица на…

Повече »

Списък на заявленията отговарящи на критериите за допустимост

Повече »

Покана за семинар на тема “Възможности за кандидатстване по проекти от мерките по ос 4 Лидер”

Повече »