Информация от проведена работна среща в гр. Велинград на 26.04.2016 г.

Покана за участие в обществено обсъждане в гр. Велинград на 18.05.2016 г. във връзка с разработваната стратегия за ВОМР

Покана за участие в обществено обсъждане в гр. Септември на 17.05.2016 г. във връзка с разработваната стратегия за ВОМР

Покана за информационна конференция в гр. Белово на 16.05.2016 г.

Покана за участие в обществено обсъждане в гр. Белово на 03.05.2016 г. във връзка с разработваната стратегия за ВОМР

Информация от проведена работна среща в гр. Белово на 25.04.2016 г.

Информация от проведена информационна среща в гр. Велинград на 20.04.2016 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 25.05.2016 г.

Управителният съвет на Сдружение с обществено полезна дейност „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Белово, Септември, Велинград“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 25.05.2016 г. /сряда/ от 15:00 ч. в гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А, в сградата на Общинска администрация.

Покана за провеждане на Общо събрание на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград”

Обява за провеждане на работна среща в гр. Септември на 27.04.2016 г. във връзка с подготовката на Стратегията за местно развитие през програмния период 2014-2020 г.

Обява за провеждане на работна среща в гр. Велинград на 26.04.2016 г. във връзка с подготовката на Стратегията за местно развитие през програмния период 2014-2020 г.