Информация за обучение на местни лидери проведена на 26-27.05.2016г.

ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

Информация от проведена информационна среща в гр. Ветрен на 21.05.2016 г

Информация от проведена информационна среща в гр. Ветрен на 21.05.2016 г.

Информация от проведено обществено обсъждане в гр. Велинград на 18.05.2016 г.

Информация от проведено обществено обсъждане в гр. Септември на 17.05.2016 г.

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ В БЕЛОВО НА 16.05.2016г.

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ В БЕЛОВО

Покана за информационна среща в гр. Ветрен на 21.05.2016 г.

Информация от проведено обучение на екипа на МИГ на 13.05.2016 г.

Информация от проведена информационна среща в с. Дъбравите, общ. Белово на 14.05.2016 г.

Съобщение

Общото събрание на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград”, което е насрочено за 25.05.2016 г. се отлага и ще се проведе на 30.05.2016 г. от 15:00 ч. в сградата на НЧ “Св. Св. Кирил и Методии – 1927 г.” в гр. Белово при същия дневен ред.

Покана за информационна среща в с. Дъбравите, община Белово на 14.05.2016 г.