ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Покана за ОС

Покана за ОС

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ОБЯВА 12.01.2017 г.

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Покана

Покана УС

ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград

 

Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението свиква Управителен съвет на 08.01.2017г. от 9:00 ч. Заседанието ще се проведе в офиса на МИГ /малка заседателна зала/ – гр. Белово, ул. „Орфей” 2А.

покана УС

Индикативен план 2017г.

Индикативен план 2017г.

Покана за общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Покана за общо събрание

ОС Покана 08.12.2016

ОС Покана 08.12.2016

Одобрение на Стратегия за ВОМР 2014-2020г.

Одобрение на Стратегия за ВОМР 2014-2020г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР