Списък на постъпилите заявления за участие в конкурса за избор на Изпълнителен директор

Повече »

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОДХОДА “ЛИДЕР” В БЪЛГАРИЯ

Повече »

Конкурс за избор на Изпълнителен директор

Обява за конкурс за избор на Изпълнителен директор Изтегли необходимите документи за кандидатсване: Заявление Автобиография Длъжностна характеристика Декларация Декларация по чл 7а от Наредба 23 от 18.12.2009 г.

Повече »

Одобрени проектни предложения на МИГ “Белово, Септември, Велинград” по СМР по първа покана 2012 г.

Списък на проекти предложения, преминали техническа оценка Списък на проектни предложения, непреминали техническа оценка Таблица за класираните кандидати по мярка 121 Таблица за класираните кандидати по мярка 123 Таблица на…

Повече »

Списък на заявленията отговарящи на критериите за допустимост

Повече »

Покана за семинар на тема “Възможности за кандидатстване по проекти от мерките по ос 4 Лидер”

Повече »

Протокол от  втори етап (интервю) от конкурса за външни експерти-оценители

Повече »

Покана за провеждане на втори етап на конкурса за избор на външни експерти-оценители Списък на постъпилите заявления за избор на външни експерти-оценители Списък на кандидатите за външни експерти-оценители, преминали първи…

Повече »

Списък на заявленията отговарящи на критериите за административно съответствие

Повече »

Конкурс за избор на външни експерти – оценители

  Обява за конкурс за избор на външни експерти-оценители Изтегли необходимите документи за кандидатстване: Вътрешни правила Заявление Автобиография Декларация

Повече »