Покана за свикване на Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ “Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението…

Повече »

Информационна среща в с. Мененкьово

Доклад от информационна среща

Повече »

Информационна среща в с. Виноградец

Доклад от информационна среща

Повече »

Информационна среща в с. Драгиново

Доклад от информационна среща

Повече »

Дипляна

Повече »

Листовка

Повече »

Плакат

Повече »

Информационен семинар в Белово

Центърът за обучение и услуги и Община Белово организираха информационен семинар за дискутиране на Стратегията за местно развитие на територията на Общините Белово, Септември и Велинград. Събитието се състоя днес,…

Повече »

Учредяват МИГ – Белово, Велинград и Септември

Учредителното събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград” ще се проведе на 24 март от 11.00 часа в залата на Общински…

Повече »

Покана

П О К А Н А до представителите на местната общественост в общините Белово, Септември и Велинград Център за обучение и услуги и Община Белово Ви канят за участие в…

Повече »