Обява за набиране на външни експерти/оценители

  Изтегли документи за кандидатстване: Вътрешни правила за избор на външни експерти/оценители Заявление Автобиография Декларация  

Повече »

Информационна среща гр. Ветрен

   Покана за информационна среща в гр. Ветрен

Повече »

Информационна среща с. Сестримо

Покана за информационна среща в с. Сестримо

Повече »

Информационна среща гр. Сърница

Покана за информационна среща в гр. Сърница  

Повече »

Покана за свикване на Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ “Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението…

Повече »

Консултации по различните мерки от Стратегията за местно развитие

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”        Обявява консултации по различните мерки от Стратегията  за  местно развитие на територията…

Повече »

Информационна среща в с. Мененкьово

Доклад от информационна среща

Повече »

Информационна среща в с. Виноградец

Доклад от информационна среща

Повече »

Информационна среща в с. Драгиново

Доклад от информационна среща

Повече »

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Издание на Сдружение СНЦ ”МИГ – Белово, Септември, Велинград” Настоящото издание се реализира в рамките на проект „Предоставяне на финансова помощ по мярка „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ” и…

Повече »