Обява за фотоконкурс

Повече »

Покана за информационна среща в с. Момина клисура

Повече »

Информационна среща с. Голямо Белово

Повече »

Покана за информационна среща в с. Дъбравите

Повече »

График на консултациите на “МИГ Белово, Септември, Велинград” за месец април 2012 г.

График на консултациите с потенциални бенефициенти за месец април

Повече »

Общо събрание

  На 27.03.2012г. от 14.00 ч.  бе проведено Общо събрание в гр. Белово, ул.“ Орфей „ № 4А, в сградата на Общинска администрация, сесийната зала при следния дневен ред: 1.Отчет…

Повече »

Обява за набиране на външни експерти/оценители

  Изтегли документи за кандидатстване: Вътрешни правила за избор на външни експерти/оценители Заявление Автобиография Декларация  

Повече »

Информационна среща гр. Ветрен

   Покана за информационна среща в гр. Ветрен

Повече »

Информационна среща с. Сестримо

Покана за информационна среща в с. Сестримо

Повече »

Информационна среща гр. Сърница

Покана за информационна среща в гр. Сърница  

Повече »