Покана за семинар на тема “Възможности за кандидатстване по проекти от мерките по ос 4 Лидер”

Повече »

Протокол от  втори етап (интервю) от конкурса за външни експерти-оценители

Повече »

Покана за провеждане на втори етап на конкурса за избор на външни експерти-оценители Списък на постъпилите заявления за избор на външни експерти-оценители Списък на кандидатите за външни експерти-оценители, преминали първи…

Повече »

Списък на заявленията отговарящи на критериите за административно съответствие

Повече »

Конкурс за избор на външни експерти – оценители

  Обява за конкурс за избор на външни експерти-оценители Изтегли необходимите документи за кандидатстване: Вътрешни правила Заявление Автобиография Декларация

Повече »

]

Повече »

Повече »

Първият ни проект

Още в първия ден от приема, на 09.05.2012 г., СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” прие първия си проект.

Повече »

Информационна среща в с. Ветрен дол

   Покана за информационна среща в с. Ветрен дол

Повече »

Информационна среща с. Голямо Белово

  Поради технически причини информационната среща в с. Голямо Белово се отлага за 28.04.2012 г.  Покана за информационна среща в с. Голямо Белово

Повече »