Покана ТРЕТИ ПРИЕМ на проектни предложения

“МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява ТРЕТИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011 г. – 2013 г. Необходимите документи за кандидатстване могат да…

Повече »

В центъра на Барон Хиршовата железница (публикация за МИГ в сп. Агрозона, бр. 17)

Повече »

Покана за свикване на Общо събрание на 15.03.2013 г. Изтегли поканата Материали за ОС: Годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР за 2012 г. Предложение за промяна в СМР на…

Повече »

Таблица за класираните кандидати по мярка 312 Таблица за класираните кандидати по мярка 313

Повече »

Списък на Заявленията, отговарящи на критериите на административно съответствие и допустимост съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от Вътрешените правила на МИГ

Повече »

Секторен анализ

“МИГ – Белово, Септември, Велинград” възложи на “Агенция за социално-икономически анализи” ООД да извърши Секторен анализ “Възможности за развитие на алтернативен туризъм на територията на МИГ с оглед разнообразяване на…

Повече »

Втори прием – входирани проекти

На 27 декември 2012г. приключи приема на заявления за подпомагане към „Местна инициативна група Белово, Септември, Велинград“. В периода на прием 10.12.2012г. – 27.12.2012г. в офиса на МИГ  постъпиха 5…

Повече »

На 21 и 22 декември бе проведено двудневно обучение на тема „Разработване на проекти за потенциални бенефициенти на Стратегията за местно развитие“ в град Велинград в залата на Читалише „Отец…

Повече »

На 19 и 20 декември в град Белово в сградата на общината бе проведено двудневно обучение на тема „Разработване на проекти за потенциални бенефициенти на Стратегията за местно развитие“. На…

Повече »

На 17 и 18 декември бе проведено двудневно обучение на местни лидери по сектори за мобилизиране на ресурси за участие в стратегията за местно развитие на тема „Разработване на проекти…

Повече »