Подписване на договори

На 20.08.2013 г. в офиса на “МИГ – Белово, Септември, Велинград” се подписаха два договора за финансиране по СМР по мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство” с бенефициенти…

Повече »

Подписани са още три договора за финансиране по СМР

На 16.08.2013 г. в офиса на “МИГ – Белово, Септември, Велинград” се подписа договор за финансиране по СМР по мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство” с бенефициент СМТИ…

Повече »

Информация за кандидати, които се явяват възложители по чл. 14 от ЗОП

СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” информира бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 14 от ЗОП да използват следните бланки: Списък на планираните обществени поръчки Описателни документи към списък…

Повече »

Подписани са нови 3 договора за финансиране по СМР

На 12.08.2013 г. в офиса на “МИГ – Белово, Септември, Велинград” се подписаха още 3 договора за финансиране. И трите договора са по мярка 323 “Опазване и подобряване на селското…

Повече »

Обучение

На 12.08.2013 г. /понеделник/ от 13:00 ч. “МИГ – Белово, Септември, Велинград” организира обучение на бенефициентите, които имат сключен договор за финансиране по ПРСР. Обучението ще се проведе в офиса…

Повече »

Подписан договор за финансиране по Стратегията за местно развитие

На 05.08.2013 г. в офиса на “МИГ – Белово, Септември, Велинград” се подписа додовор за финансиране по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”. Бенефициент по договора е Община Белово, а…

Повече »

Първият подписан договор

На 04.07.2013 г. “МИГ – Белово, Септември, Велинград” подписа първият си тристранен договор по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Бенефициент по договора е Община Белово…

Повече »

Резултати от проведени конкурси

СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” проведе конкурси за избор на Счетоводител и Експерт по Ос 1. След проведените етапи, Управителният съвет на МИГ одобри кандидатурата на Павлина Димитрова Варева…

Повече »

Списък на проектните предложения, преминали техническа оценка Таблица за класираните кандидати по мярка 121 Таблица за класираните кандидати по мярка 123 Таблица за класираните кандидати по мярка 311 Таблица за…

Повече »

Бюлетин бр. 2/2013 г.

Повече »