Информационна среща гр. Сърница

Покана за информационна среща в гр. Сърница

 

Покана за свикване на Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ “Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 27.03.2012г. от 14.00 ч. в гр. Белово, ул.“ Орфей „ № 4А, в сградата на Общинска администрация.

Поканата и придружаващите я документи може да намерите тук:

Покана за свикване на Общо събрание
Изтегли : Покана за свикване на Общо събрание
Големина : 397 kB
GDE Error: Unable to load profile settings

Консултации по различните мерки от Стратегията за местно развитие

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”

       Обявява консултации по различните мерки от Стратегията  за  местно развитие на територията на общините Белово, Септември, Велинград по „Програма за равитие на селските райони  2007 – 2013”

За повече информация търсете:

 

Мария Пенина -Технически асистент

МИГ „Белово, Септември, Велинград“

гр. Белово, ул. „Орфей“ 4А, ет.3, офис МИГ

тел. 0889 57 25 21

0879 81 28 51

03581/ 37-31

e-mail: migvsb@abv.bg

Информационна среща в с. Мененкьово

Доклад от информационна среща

GDE Error: Unable to load profile settings

Информационна среща в с. Виноградец

Доклад от информационна среща

GDE Error: Unable to load profile settings

Информационна среща в с. Драгиново

Доклад от информационна среща

GDE Error: Unable to load profile settings

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

 

Издание на Сдружение СНЦ ”МИГ – Белово, Септември, Велинград”

 

Настоящото издание се реализира в рамките на проект „Предоставяне на финансова помощ по мярка „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ” и по мярка „ УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ” по договор № РД 50 – 142 / 13. 10. 2011г.

 

СНЦ ”МИГ – Белово, Септември, Велинград”

гр.Белово, ул. ”Орфей” №4А, ет.3, Община Белово

Тел./факс 03581/ 37-31, е-mail: migvsb@abv.bg, www.migbsv.hit.bg

 

ИЗТЕГЛИ БЮЛЕТИНА

Дипляна

Листовка

Плакат