График на консултации на потенциални бенефициенти на  „МИГ – Белово, Септември, Велинград” за месец април 2013г.

Повече »

Информационна среща с. Варвара

“МИГ – Белово, Септември, Велинград” кани всички жители на община Септември да присъстват на информационна среща на тема: “МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява трети прием на Заявления за подпомагане…

Повече »

Информационна среща с. Грашево

“МИГ – Белово, Септември, Велинград” кани всички жители на община Велинград да присъстват на информационна среща на тема: “МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява трети прием на Заявления за подпомагане…

Повече »

Информационна среща – с. Аканджиево

“МИГ – Белово, Септември, Велинград” кани всички жители на община Белово да присъстват на информационна среща на тема: “МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява трети прием на Заявления за подпомагане…

Повече »

Провеждане на консултации

График за провеждане на консултации с потенциални бенефициенти на МИГ за месец март 2013 г.

Повече »

Покана ТРЕТИ ПРИЕМ на проектни предложения

“МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява ТРЕТИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011 г. – 2013 г. Необходимите документи за кандидатстване могат да…

Повече »

В центъра на Барон Хиршовата железница (публикация за МИГ в сп. Агрозона, бр. 17)

Повече »

Покана за свикване на Общо събрание на 15.03.2013 г. Изтегли поканата Материали за ОС: Годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР за 2012 г. Предложение за промяна в СМР на…

Повече »

Таблица за класираните кандидати по мярка 312 Таблица за класираните кандидати по мярка 313

Повече »

Списък на Заявленията, отговарящи на критериите на административно съответствие и допустимост съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от Вътрешените правила на МИГ

Повече »