Срещи с бизнеса

На 07.11, 09.11 и 12.11.2012 г. се проведоха Срещи с бизнеса в трите общини – гр. Белово, гр. Септември и гр. Велинград с потенциални бенефициенти. На срещите бяха представени презентации,…

Повече »

Покана за Среща на Бизнеса на 07.11.2012 г. в гр. Белово

Повече »

Покана за Среща на Бизнеса на 09.11.2012 г. в гр. Септември

Повече »

Покана за Среща на Бизнеса на 12.11 2012 г. в гр. Велинград

Повече »

График на консултациите на потенциални бенефициенти за месец ноември 2012 г.

Повече »

Регионален форум “ЛИДЕР”

На 22 и 23 октомври 2012г. в гр. Велинград се състоя „Регионален форум ЛИДЕР” за района около Пазарджик за обсъждане на възможностите за изграждане на регионална мрежа и повишаване активността…

Повече »

Документи за Втори прием

Необходимите документи за кандидатстване по Втори прием на проектни предложения за подпомагане по Стратегията за местно развитие на “МИГ – Белово, Септември, Велинград” могат да бъдат изтеглени от страницата ПОКАНИ…

Повече »

Информация за семинар в гр. Септември на 03.10.2012 г.  

Повече »

Покана за свикване на Общо събрание на 02.11.2012 г.

Повече »

График на консултациите на “МИГ – Белово, Септември, Велинград” с кандидат бенефициенти за месец октомври 2012 г.

Повече »