Първият ни проект

Още в първия ден от приема, на 09.05.2012 г., СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” прие първия си проект.

Информационна среща в с. Ветрен дол

 

 Покана за информационна среща в с. Ветрен дол

Информационна среща с. Голямо Белово

 

Поради технически причини информационната среща в с. Голямо Белово се отлага за 28.04.2012 г.

 Покана за информационна среща в с. Голямо Белово

Информационна среща кв. Малко Белово

GDE Error: Unable to load requested profile.

 

Обява за фотоконкурс

Покана за информационна среща в с. Момина клисура

Информационна среща с. Голямо Белово

GDE Error: Unable to load requested profile.

Покана за информационна среща в с. Дъбравите

График на консултациите на “МИГ Белово, Септември, Велинград” за месец април 2012 г.

График на консултациите с потенциални бенефициенти за месец април

Общо събрание

 

На 27.03.2012г. от 14.00 ч.  бе проведено Общо събрание в гр. Белово, ул.“ Орфей „ № 4А, в сградата на Общинска администрация, сесийната зала при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” за 2011 г.

2.Финансов отчет на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” за 2011 г.

3.Приемане на бюджет за 2012 г.

4.Разни.