Списък на постъпилите заявления за участие в конкурса за избор на Счетоводител на МИГ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 15.07.2013 г.

Покана за публично обсъждане за промяна на СМР

Покана за публично обсъждане

Приложение 1: Предложения за промяна на СМР

Конкурс за избор на Счетоводител

Обява за конкурс за избор на Счетоводител

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление

Автобиография

Длъжностна характеристика – Счетоводител

Конкурс за избор на Експерт ОС 1

Обява за конкурс за избор на Експерт ОС 1

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление

Автобиография

Длъжностна характеристика

 

Списък на проектите, отговарящи на критериите за административно съответствие

Провеждане на публичен дебат за бъдещето на ПРСР след 2013 г.

Покана за провеждане на публичен дебат /кръгла маса/ за бъдещето на ПРСР след 2013 г. на 30.05.2013 г. в гр. Септември

Програма

Конкурс за избор на Счетоводител

Обява за конкурс за избор на Счетоводител

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление

Автобиография

Длъжностна характеристика – Счетоводител

Информационна среща в гр. Септември

На 08.05.2013 г. от 18:30 ч. в Спортна зала “Фитнес клуб” в гр. Септември се проведе информационна среща на тема: “МИГ – Белово, Септември, Велинград обявява Трети прием на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013 г.” Присъстващите получиха подробна информация за възможностите за кандидатстване по мерките по Трета покана за прием на Заявления, допустими дейности и разходи и др. След това срещата протече под формата на дискусия. Присъстващите проявиха интерес към мярка 121 – за модернизиране на кравеферма, мярка 312 – за изграждане на къща за гости, закупуване на оборудване и т.н.

Съобщение за входиране на проекти

Тъй като последния ден за входиране на Заявления за подпомагане 25.05.2013 г. е почивен, последният такъв ще беде първият работен, т.е 27.05.2013 г. /понеделник/.