Работна среща с МИГ Сандански

На 29.11.2013 г. в гр. Белово се проведе работна среща между “МИГ Сандански” и “МИГ – Белово, Септември, Велинград” с цел обмяна на опит и добри практики по подхода ЛИДЕР….

Повече »

Обява за провеждане на информационна среща в кв. Малко Белово на 05.12.2013 г.

Повече »

Обява за провеждане на информационна среща в с. Юндола на 02.12.2013 г.

Повече »

График за провеждане на консултации с потенциални бенефициенти за периода 22.11.2013 г. – 29.11.2013 г.

Повече »

Обява за провеждане на информационна среща в с. Ковачево на 27.11.2013 г.

Повече »

Обучение на тема “Изпълнение и отчитане на проекти по СМР”

На 20.11.2013 г. от 10:00 ч. в гр. Белово се проведе обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти“, организирано от СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“. Прочети още

Повече »

Покана Четвърти прием на проектни предложения

СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013 г. Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени…

Повече »

Обучение

На 20.11.2013 г. от 10:00 ч. СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” организира  за бенефициентите си, които имат сключени договори или одобрени от МИГ проекти, обучение на тема “Изпълнение и…

Повече »

Подписване на анекс

На 11.11.2013 г. в гр. София между Министерство на земеделито и храните, Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция и СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” се подписа Допълнително споразумение №…

Повече »

Форум “Изпълнение и отчитане на проекти по СМР”, гр. Стрелча

Екипът на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ участва във форум на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СМР“, който се проведе на 31.10.2013 г. – 01.11.2013 г. в…

Повече »