ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

На 02 април 2015 г. от 9:30 ч. в залата на Общински съвет Белово, Агенция за регионално развитие на Рила организира еднодневен семинар за селскостопански производители от община Белово. Ще…

Повече »

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА “ПОДХОДА ЛИДЕР – ПРИЛАГАНЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

Повече »

Информационна среща за прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие, 27.02.2015 г. гр. София, х-л Хилтън

Повече »

Информация от проведено Общо събрание на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” на 06.02.2015 г.

Повече »

Двудневен форум на тема “Управление на риска”

Повече »

Двудневен форум на тема: “Инвестициите в туризма – социален ефект върху развитието на териториите“

Повече »

Покана за свикване на Общо събрание на 06.02.2015 г.

Повече »

ФОРУМ НА ТЕМА „ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ПРАКТИКИ НА ВОДЕНОТО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Повече »

Обучение на местни лидери за популяризиране на подхода ЛИДЕР и Стратегията за местно развитие

Повече »

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ И СНЦ „МИГ – ЧИРПАН“

Повече »