МЗХГ публикува Наръчник по директни плащания за кампания 2021

Министерството на земеделието, храните и горите публикува Наръчник за подпомагане на земеделските стопани при кандидатстването им за директни плащания за кампания 2021 г. В него са разписани основните изисквания за подпомагане …

Повече »

Нови членове на ОС

Управителният съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград, на свое заседание проведено на 09.02.2021г. прие нови членове на Върховния колективен орган – ОС: НЧ „Отец Паисий – 1926г.“ – с….

Повече »

Важно съобщение до всички бенефициенти

Уважаеми бенефициенти, Поради наближаващия краен срок на не малка част от сключените административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград насочваме Вашето внимание…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПИК

Информация за изпълнен проект на “Премиера-257” ООД, по процедура № BG16RFOP002-2.050 “Подобряване на производствениа капацитет в МСП”, Мярка 2.2 “Подобряване на производствения капацитет в МСП” на ОП “Иновации и конкурентоспособност”…

Повече »

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО ОПИК

Информация за изпълнен проект на “Заря – 2000” ЕАД, по процедура № BG16RFOP002-2.020 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Мярка 2.2 на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 от СВОМР на…

Повече »

Покана за провеждане на Информационна среща – с.Злокучене

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение и информиране на бенефициенти, местни лидери и…

Повече »

Съобщение за проведено ОС

На 22.01.2021г. от 14:00 часа в голяма заседателна зала НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“ /гр. Белово, ул. „Орфей” № 2А/, където е и офиса на МИГ –…

Повече »

Съобщение за отлагане на УС на МИГ

Свиканото от Председателят на УС заседание на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” за 22.01.2021г. /петък/ от 13:30 ч. се отлага за дата 05.02.2021 год. /петък/ от 13:30…

Повече »

ВАЖНО съобщение относно заседание на ОС на 22.01.2021г.

Уважаеми членове на Общото събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград, Уведомяваме Ви, че за провеждането на насроченото заседание на Общото събрание на МИГ на 22.01.2021г. са предприети всички необходими действия…

Повече »

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА

В навечерието на предстоящата нова година екипът на МИГ – Белово, Септември, Велинград Ви пожелава тя да Ви донесе ново вдъхновение в живота, нови постижения, нови щастливи мигове, здраве, мир…

Повече »