Обява относно проектни предложения по мярка 6.4.1

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка…

Повече »

Покана за участие в информационна среща по мярка 4.2.1

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством…

Повече »

Обява относно проектни предложения по мярка 4.2.1

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.152 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.2.1…

Повече »

Съобщение

На 30.11.2018г. от 10:30 часа в малка заседателна зала на Община Велинград – град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35 се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения…

Повече »

Съобщение

На 16.11.2018г. от 10:30 часа в заседателна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“ град Белово се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за…

Повече »

Обява

МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград –…

Повече »

Обява

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МЯРКА 1.7. “Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград” Във връзка с корекции, направени съгласно чл….

Повече »

Съобщение

На 15.11.2018г. от 10:00 часа в град Белово се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка…

Повече »

Покана

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ…

Повече »

Справка

за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.151 МИГ „Белово, Септември, Велинград – Мярка 6.4.1…

Повече »