Одобрение на Стратегия за ВОМР 2014-2020г.

Одобрение на Стратегия за ВОМР 2014-2020г.

Повече »

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

Повече »

Информация за обучение на местни лидери проведена на 26-27.05.2016г.

ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

Повече »

Информация от проведена информационна среща в гр. Ветрен на 21.05.2016 г

Информация от проведена информационна среща в гр. Ветрен на 21.05.2016 г.

Повече »

Информация от проведено обществено обсъждане в гр. Велинград на 18.05.2016 г.

Повече »

Информация от проведено обществено обсъждане в гр. Септември на 17.05.2016 г.

Повече »

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ В БЕЛОВО НА 16.05.2016г.

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ В БЕЛОВО

Повече »

Покана за информационна среща в гр. Ветрен на 21.05.2016 г.

Повече »

Информация от проведено обучение на екипа на МИГ на 13.05.2016 г.

Повече »

Информация от проведена информационна среща в с. Дъбравите, общ. Белово на 14.05.2016 г.

Повече »