Покана за информационна среща в гр. Септември на 19.04.2015 г.

Повече »

Покана за информационна среща в с. Мененкьово, общ. Белово на 18.04.2016 г.

Повече »

Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с обществено полезна дейност „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Белово, Септември, Велинград“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от Устава на Сдружението,…

Повече »

Покана за обучение

Във връзка с изпълнението на проект част от програма „Иновации в зелената индустрия” в България,CEED България, в партньорство с Innovation Norway  организират обучения свързани с бизнес модели и зелени иновации в малките…

Повече »

Обучение на местни лидери, проведено на 21-22.01.2016 г.

Повече »

Информационна среща в гр. Септември, проведена на 15.01.2016 г.

На 15.01.2016 г. в гр. Септември се проведе информационна среща, организирана от „МИГ – Белово, Септември, Велинград“. Домакин на срещата бе кметът на община Септември – г-н Марин Рачев, който…

Повече »

Покана за информационна среща в гр. Септември на 15.01.2016 г. за представяне на подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020…

Повече »

Информационна среща в гр. Велинград, проведена на 29.12.2015 г.

Повече »

Информационна среща в гр. Белово, проведена на 28.12.2015 г.

Повече »

Информационна среща с първите бенефициенти по подмярка 19.1 от ПРСР 2014 – 2020 г.

На 15 и 16 декември 2015 г. представители на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ участваха в информационна среща, която се проведе в гр. Правец. На събитието взеха участие над…

Повече »