ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА НССЗ В ГР. БЕЛОВО

На 21.04.2015 г. и 19.05.2015 г. от 13:30 ч. в сградата на Община Белово, Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ)  ще проведе безплатни консултации за земеделски производители. Всеки един земеделски стопанин ще може на място  да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони в т.ч. възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане.

СЕМИНАР ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ БЕЛОВО

На 02.04.2015 г. от 9:30 ч. в залата на Общински съвет Белово, Агенция за регионално развитие на Рила, съвместно с СНЦ „МИГ- Белово, Септември, Велинград“ проведе……. прочети още

Презентации от семинара

Двудневен форум на тема “Въздействие на Стратегиите за местно развитие върху околната среда на териториите

Двудневен форум на тема: “Конфликт на интереси – правна рамка и практика”

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

На 02 април 2015 г. от 9:30 ч. в залата на Общински съвет Белово, Агенция за регионално развитие на Рила организира еднодневен семинар за селскостопански производители от община Белово. Ще бъдат разгледани възможности за финансиране по програма „Развитие на селските райони“, биологично производство, ползите от различните форми на сдружаване, способи за увеличаване на добивите в условия на планинско земеделие и др. Осигурени са лектори от Министерство на земеделието и храните, БАН, Национална служба за съвети в земеделието и др.
Повече подробности на уеб сайта на Агенцията – www.rrda.bg

Програма за семинар на 02.04.2015 г.

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА “ПОДХОДА ЛИДЕР – ПРИЛАГАНЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

Информационна среща за прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие, 27.02.2015 г. гр. София, х-л Хилтън

Информация от проведено Общо събрание на СНЦ “МИГ – Белово, Септември, Велинград” на 06.02.2015 г.

Двудневен форум на тема “Управление на риска”

Двудневен форум на тема: “Инвестициите в туризма – социален ефект върху развитието на териториите