Годишен доклад -2016 г

Годишен доклад -2016 г.

Повече »

Обява

Процедура за подбор на проекти към Стратегия за ВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград

Повече »

Информационна среща

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Повече »

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Повече »

Покана за ОС

Покана за ОС

Повече »

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ОБЯВА 12.01.2017 г.

Повече »

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Покана

Повече »

Покана УС

ПОКАНА за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград   Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от…

Повече »

Индикативен план 2017г.

Индикативен план 2017г.

Повече »

Покана за общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Покана за общо събрание

Повече »